נחל ציפורי

ducksציפורי הוא נחל איתן  הזורם מאזור הכפר ריינה לאורך 32 קמ'. בסוף מסעו הנחל נשפך לקישון. מקורות הנחל הם עינות ציפורי, עינות יפתחאל ועין יבקע. עוד מזינים אותו מעיינות קטנים, בחלקם אכזבים כעין רני, עין אבינועים, עין מהיל, עין גת חפר, עין לפידות ואחרים.

לאורכו של הנחל ניתן למצוא שרידים של טחנות קמח – טחנת ראס עלי וטחנת מרפוקה, שהונעו באמצעות מים, הנובעים מעין יבקע. תחנה אחת הופעלה על ידי נזירים עד לשנות ה-20 של המאה הקודמת. (התחנה נבנתה על-ידי מנזר הכרמליטים, המשכירים אותה לרשות ניקוז ונחלים קישון). לאורך הנחל שרידים של ישובים עתיקים, ביניהם שרידים של ישובים מהתקופה הביזנטית. כיום מתגוררים לאורך הנחל כפרים בדואים – זרזיר, כעביה-טבאש, חג'אג'רה, חילף וחוולאד, שבחלקם שואבים מים ישירות מהנחל כדי להשקות את שדותיהם, הצמודים לנחל.

sheivaהתוכניות לשיקום הנחל

בשנים האחרונות צומצמה השאיבה מהנחל כדי לאפשר את זרימת המים הטבעיים בנחל ולאפשר את שיקומו. במקביל, מנסה רשות ניקוז ונחלים קישון לקדם תוכנית שתציע לחקלאים שלאורך הנחל מי שטפונות, מי נחל שיאגרו במורד הנחל ובשלב מאוחר יותר גם קולחים, בתמורה להפסקת השאיבה הישירה מתוך הנחל. התוכנית ההנדסית שתוכננה עוד ב-2002 אינה מקודמת בשל סיבות שונות. התוכנית עודכנה לאחרונה ב-2013, אך לפי שעה טרם אושרה.

 

בתמונה: משאבה השואבת מים ישירות מהנחל

תוכנית האב לשיקום הנחל – 2002

מצגת תכנית האב לאספקת מים לנחל ציפורי – "פלגי מים" עבור רשות ניקוז ונחלים קישון. המצגת הוצגה לרשות המים באוגוסט 2013.