שקל למטר – תרומה

שקל למטר

שקל למטרחשוב לציין, שעבור כל תרומה ייגבה סכום של 1.20 ₪ + 3.4% מסכום התרומה