סכנת האמוניה בקריית מלאכי

הפגנת תושבים בקריית מלאכי

באזור התעשייה של באר טוביה, הסמוכה לקריית מלאכי, מצבור של מכלי אמוניה המשרתים את המפעלים שבמקום. מסוכנותם של המכלים לתושבי המקום גברה לאחרונה בעקבות איום הטילים מצד רצועת עזה ולאחרונה אף ביתר שאת בעקבות החלטת הממשלה להקים באזור התעשייה, בסמוך למכלים, תחנת כוח הפועלת על גז. תחנת הכוח אושרה בות"ל (ועדה לתשתיות לאומיות) למרות התנגדות התושבים, הטוענים שהתחנה אושרה אך ורק כי לבעלי המיזם – חברת OPM קרקע בבעלות פרטית במקום. התושבים מצדם הציעו אתרים חלופיים להקמת התחנה, אך הצעות אלה נדחו על ידי הות"ל. יש לציין, כי משרד הבריאות הודיע שיתנגד לתחנה. פיקוד העורף הביע חשש מהקמתה לנוכח הסכנות הרבות שבמקום.

עמותת צלול מתנגדת להקמת התחנה עד להסדרת מכלי האמוניה שבמקום וצמצום הסכנה עד כמה שאפשר. "צלול" דורשת לבחון מחדש את המכלים ולבדוק את התאמתם למקום הגאוגרפי בו הם נמצאים; להגביר את מיגון המכלים ולשקול הטמנה; להתקין אזעקה מיוחדת לחומרים מסוכנים; לתרגל את האוכלוסייה למקרה של פריצת אמוניה ולספק לה אמצעי הגנה יעילים. במכתב לשרי הממשלה ביקשה עמותת צלול לדחות  את ישיבת הממשלה המתוכננת בנושא, עד לביקור ועדת פנים והגנת הסביבה של הכנסת, המתכננת ביקור במקום ולמנוע את אישור התחנה עד להשלמת כלל המיגון.

 [contact-form-7 404 "Not Found"]