נחל נעמן ונחל חילזון

תעודת זהות                        
שפיעה בעבר: 50 מיליון מ"ק
שפיעה כיום: 2 מיליון מ"ק בשנה. רוב המים מועברים בצינור לבריכת הדגים של קיבוץ כפר מסריק
ישובים באגן ההיקוות : 45
מספר תושבים: כ-160 אלף. כ-140 אלף בכרמיאל והשאר בישובים קטנים
מזהמים עיקריים חילזון: עודפי מט"ש כרמיאל, שפכים המגיעים מסחנין, עראבה, דיר חנא, שגור, סאג'ור, נחף וכאבול. עיקר הזיהום בנעמן נובע מברכות הדגים של קיבוץ אפק וכפר מסריק.

זיהום רב ותדמית קשה

נחל הנעמן הוא בעצם תעלת ניקוז שנחפרה בשנות ה-30 כחלק מהמלחמה בקדחת. בהמשכו מתאחד הנעמן עם נחל החילזון, הזורם ממזרח למערב. הנחל המאוחד נשפך לים בחופה של עכו.

עד לשנות ה-40' שפעו מעיינות אפק, המזינים את הנעמן, כ-50 מיליון מ"ק מים בשנה. ב-1942 החלו בתי הזיקוק השוכנים בסמוך, לשאוב את מי המעיינות. בשנות ה-60' ביצעה מקורות קידוחים למרגלות ההרים. שאיבה זו  דלדלה כמעט לחלוטין את המעיינות הנוספים שהזינו את הנחל.

במקביל לשאיבת המים, החלו גורמים שונים להזרים מזהמים לאפיק המתייבש –שפכי מפעלי תעשייה ובהם מפעלי מילואות, שפכי מזבלות, שפכים חקלאים, פלט ברכות דגים ובעיקר שפכים גולמיים וקולחים שלא טוהרו לרמה מספיקה. שפכים אלה זרמו לים התיכון וגרמו במשך שנים לסגירתם של חופי עכו לרחצה.
בראשית 2007 נטלה על עצמה עמותת "צלול" את המשימה להביא לניקוי הנחל ולהפסקת הזרמת המזהמים לים. בשיתוף עם תושבי העיר עכו, שסבלו מהזיהום סבל רב, ניהלה העמותה קמפיין שהביא בסופו של דבר להקמת מכון לטיהור שפכי המפעלים מילובן, מילועוף ומילומור. הקמת מכון הטיהור הביאה להספקת הזרמת המזהמים לנחל ולפתיחת חופי הרחצה של עכו, שכן עומס המזהמים פחת במידה ניכרת. במקביל ניהלה צלול קמפיין להגדלת מכון הטיהור של כרמיאל שימנע הזרמת שפכים מהמעלה לנחל החילזון.

למרבה הצער, גם כיום, לאחר הפסקת הזרמת שפכי המפעלים, מי הנחל ממשיכים להיות מזוהמים בעיקר בפלט ברכות דגים של הקיבוצים אפק ועין המפרץ. מי פלט אלה עמוסים בחומרי זיהום הכוללים הפרשות דגים וחומרי הזנה. העדר מים שפירים בנחל גורם לכך שבנעמן זורמים אך ורק מים מזוהמים.
הזרמת השפכים ארוכת השנים גורמת גם כיום לתדמיתו השלילית של הנחל. הגורמים לכך הם שכנותו של הנחל לאזור התעשייה צור שלום, המאופיין בתעשייה כבדה. בסמוך לגדת הנחל שוכן מפעל קומפסוט שתורם לכלוך רב לסביבתו. גם קיומם של מפעלי מילואות ומתקני טיהור השפכים שלהם אינם תורמים לחווית הבילוי לאורכו.

החילזון מאיים על חופי עכו

בקילומטר האחרון שלו מתחבר הנעמן לחילזון. הנחל המאוחד זורם לים התיכון בסמוך לעכו. החילזון סובל מזיהום גובה המגיע אליו מעודפי מט"ש כרמיאל המוזרמים לעיתים לנחל ומשפכים המגיעים אליו מישובים המעלה, הסובלים ממערכות ביוב לא שלמות או מוזנחות ומקניון בית הכרם אליו נשפכים שפכי נחל שגור. דגימות הנעשות בנחל מגלות זיהום חמור, צבע עכור וריח רע. ב

 מצבם של הנעמן והחילזון ממשיך להיות גרוע גם כיום. המים מזוהמים, מכילים שפכים, קולחים ופלט ברכות דגים. אלה אינם מאפשרים התפתחות צמחיה וחיים בנחל. למרות מאמצים רבים שנעשו בשנים האחרונות לשקם את הנעמן, הוא ממשיך להיות נחל מזוהם המאיים על חופי עכו וממשיך לשמש כחצר אחורית לעכו ולקריות, זאת למרות שאזור זה אינו משופע באתרי טבע רבים. אין ספק ששיקום הנחל יתרום רבות לאזור ולתושביו.

במהלך 2012 ובעקבות קמפיין משותף של העמותה למען נחל שגור ועמותת צלול, התחייבה מינהלת תשתיות הביוב לתמוך בפרויקט הקמת קו גרביטציוני שיזרים את שפכי דיר אל אסאד ומג'ד אל כרום ישירות למט"ש כרמיאל. צינור זה ימנע את זרימת המזהמים לנחל חילזון ויתרום בכך תרומה נוספת לשיקום הנחל. החלת תקנות הזרמת פלט בריכות דגים לנחלים תביא לתרומה ניכרת לניקוי הנחל ולהשבתו לציבור.

חדשות


נחלי ארצנו