משבר המים

משבר המים שפקד את המדינה הוא לא מכת גורל. הוא תוצאה ישירה של מדיניות ממשלתית שהעדיפה את צרכי המגזר החקלאי ולא עשתה דבר להקטנת הצריכה העירונית, נציבי המים, שהעדיפו שלא להתנגד למדיניות זו ועליה בצריכה הביתית, כל אלה הביאו למחסור קשה במשק המים שפוקד את ישראל כמעט מיום היווסדה, מאיים על אמינות האספקה ועל איכות המים.

אחראי נוסף למשבר הוא משרד האוצר, שהתנגד באופן עקבי להתפלה, בטענה שאין להשקיע ביצור מים חדשים לפני צמצום הצריכה במגזר החקלאי ולפני פיתוח מערכות להשבת קולחים. גם כשהאוצר השתכנע ב-1999, שאין מנוס מלהתפיל מים, החלטותיו בנושא זה לא היו עקביות, וגרמו לעיכובים בפיתוח מתקני התפלה. לא רק זאת, משרד האוצר התנגד להקאצת משאבים להסברה שתעודד חסכון במים בקרב המגזר הביתי, עובדה שגרמה להמשך הבזבוז. גם נושא טיוב הבארות המזוהמות לא התנהל בקצב הנדרש, בין היתר, בעקבות ויכוחים בין המשרד להגנת הסביבה ורשות המים. בנוסף, לא נעשה שימוש מספיק בכלים משפטיים, ביניהם צו לתיקון מעוות, שלא הוטל במידה מספקת על מזהמי הבארות. למרות שישראל אינה עשירה במשקעים, לא נעשו פעולות מספיקות לאגירת מי נגר עילי ולעדוד בניה משמרת מים ולהגברת החלחול, מתוך מטרה להעשיר את מי התהום. ירידת מפלס מי התהום גרמה לא רק למחסור במים, אלא לפגיעה קשה באיכות מי התהום ולהמלחתם. עובדה זו גורמת לחוסר אימון הציבור באיכות המים ומדרבנתם רבים לרכוש מים מינראליים בעלות גבוהה ולא תמיד בצדק.

עמותת "צלול" סבורה שעל האחראים על משק המים, ובראשם רשות המים והמשרד לאנרגיה ומים, לנהוג בשקיפות גדולה הרבה יותר, ליידע את הציבור בדבר מצבו האמיתי של משק המים ולשתף את החברה האזרחית בהחלטות בנושא זה. אחד האמצעים לכך הוא הקמת מועצה ציבורית למים ולביוב, הפועלת בשיתוף פעולה עם רשות המים, עליה המליצה "וועדת החקירה הממלכתית בנושא ניהול משק המים בישראל", המלצה שטרם יושמה. עוד קוראת עמותת "צלול" לממשלה לתכנן תוכנית ארוכת טווח למשק המים, להשקיע בחסכון במים ולמנוע בכך את המשבר הבא.

חדשות


נחלים, לא פחות חשובים מחקלאות

על עובדה אחת אין כמעט עוררין. הקורבן הגדול של פיתוח הארץ ושל פיתוח החקלאות הם הנחלים והמעיינות שמימיהם נתפסו והוטו… קראו עוד >>

משבר המים כאן. מה עושים?

בצורת חמישית מעמידה את משק המים ואת הציבור בפני משבר מים חדש. להלן ההמלצות של "צלול" לרשות המים ולגורמים נוספים לניהול… קראו עוד >>

תקציב המדינה 2015-2016: הסביבה משלמת את מחיר הקיצוצים

תקציב המדינה 2015-2016 רע מאוד לסביבה, שכן הוא מקצץ במקומות חיוניים, זאת בנוסף לתקציב הזעום של המשרד להגנת הסביבה. כספי… קראו עוד >>

תעשיות: אושרה תוכנית מתאר ארצית להתפלת מי ים (9.3.14).

9.3.14 תעשיות עמדת צלול בנוגע לתוכנית מתאר ארצית להתפלה

נושא תאגידי המים והביוב דורש בדיקה רצינית (4.6.13)

עמותת צלול קוראת לחברי וועדת הכלכלה של הכנסת לדרוש מהממשלה שלא לאשר את הסעיף  בחוק ההסדרים "ייעול מקטע החלוקה במשק… קראו עוד >>