מילון מונחים אמוניה

א
אגרי ויקינג (פרינס הנדריק) אוניה הולנדית המובילה את האמונייה ממפעל ברוסיה לנמל חיפה, בתדירות של כ-13 פעמים בשנה, כ- 8,000 טון בכל הובלה.

אמוניה גז רעיל המשמש לייצור דשן ומשמש גם כחומר הקפאה במקפיאים גדולים. מתאפיין בריח חריף, מסוכן בנשימה וגורם לכוויות קשות ולמוות. חיפה כימיקלים מייבאת בכל שנה כ-130 אלף טון אמוניה.

ארדן גלעד השר להגנת הסביבה לשעבר. משרדו אחראי למתן היתרי רעלים. מעניק למיכל האמוניה היתר רעלים למרות מסוכנותו הרבה לציבור. אינו דורש את מיגון גג המיכל, למרות המלצה מפורשת של ועדת הרצל שפיר, שמונתה על ידי המשרד להגנת הסביבה. ארדן הודיע על אימוץ מסקנות ועדת "אתוס" הממליצה על הקמת מפעל לייצור אמוניה בדרום הארץ. המסקנות טרם יושמו עד כה.

אתוס חברת תכנון יעוץ סביבתי וניהול. נבחרה על-ידי המשרד להגנת הסביבה להציע חלופות למיכל האמוניה. החלופה הנבחרת היא הקמת מפעל לייצור אמוניה בדרום הארץ. החלופה השנייה, הקמת שני מיכלי אמוניה חדשים, אחד במפרץ חיפה והשני בנמל אשדוד.

אתילן חומר רעיל ומסוכן. בסמוך למיכל האמוניה שוכן מיכל אתילן. במקרה פגיעה בשני המיכלים הסכנה תהיה גדולה אפילו יותר.

ב
בן פורת מרים שופטת ומבקרת המדינה טענה שהמדינה הפסידה בעסקת המכירה של חיפה כימיקלים לאריה גנגר כ-40 מיליון דולר.

בלומנפלד סיגל מחברת העבודה "מיקום מפעלי חומרים מסוכנים בישראל", (2006) ממנה עולה שיש חובה למגן את מיכל האמוניה.

ברן חברת הנדסה הביעה נכונות להקים מתקן ליצור אמוניה מגז טבעי במישור רותם בשיתוף חברת לינדה הגרמנית. עלות הפרויקט כ-250 מיליון דולר. שתי מתמודדות נוספות הן ענבל, המעוניינת להקים מפעל לייצור אמוניה ואוריאה ודור כימיקלים המבקשת להקים מפעל לייצור אמוניה ומתנול.

בסול ג'אדה שופטת בית המשפט לעניינים מנהליים, הוציאה צו סגירה למיכל האמוניה בפברואר 2017 והורתה על ריקונו בתוך 10 ימים.
ג

גבאי אבי, השר להגנת הסביבה. הודיע ביוני 2015 כי משרדו פרסם מכרז להקמת מפעל ליצור אמוניה במישור רותם. פרסום המכרז הושלם רק בינוא 2016. במרץ 2016 הודיע כי דחה את סיום המכרז למאי 2016. משמעות הדבר דחייה בלתי נסבלת והמשך סיכון האוכלוסיה.
גנגר אריה ידידו של ראש הממשלה לשעבר, אריאל שרון. רכש את חיפה כימיקלים מהמדינה, כששרון כיהן בתפקיד שר התעשייה והמסחר, באמצעות חברת האחזקות TRI (טרנס ריסורסס), המוחזקת על ידי חברת ההשקעות TPRאותה הקים עם משולם ריקליס. גנגר שילם 50 מיליון דולר ובאותה עת קיבל סיוע של 74 מיליון דולר ממרכז ההשקעות. המכירה עוררה זעם ציבורי רב בשל המחיר הנמוך ששילם גנגר ובשל קשריו עם שרון. ב-2008 איבד גנגר את חיפה כימיקלים לאחר שבנו, שגיא, מכר את מניותיו למשפחת טראמפ.

גנגר שגיא בנו שלא אריה גנגר. בעקבות גירושי הוריו קיבל לידיו 19% ממניות החברה, ומכר אותן ב-2008 לטראמפ במחיר 27 מיליון דולר. המכירה הופכת את טראמפ לבעל המניות הגדול בחברה.

גנץ בני רמטכ"ל (לשעבר), השיב למכתבה של "צלול" ב- 25.8.11 : "עמידותו של המיכל לאיומים שונים נבדקה, ובין השאר נבחנה עמידותו לנשק משמעותי ומדויק יותר מזה המופיע כיום בזירה…בעת חירום יכיל המיכל 3-5 טון אמוניה. במידה ותהיה פגיעה ישירה במתקן שתגרום לביקועו (סיכוי נמוך ביותר) החומר המצוי בו לא יגיע לעבר ריכוזי האוכלוסייה. (25.8.11) משמעות הדבר, צה"ל סבור שלא צריך למגן את גג המיכל.

גז טבעי משאב ממנו מייצרים אמוניה. מציאת גז טבעי לאורך חופי הארץ הופכת את ייצור האמוניה בארץ לכלכלי. הייצור בארץ ייתר את יבוא האמוניה ואחסונה המסוכן בנמל חיפה.

גרשון יצחק (אלוף) – מפקד פיקוד העורף בעת מלחמת לבנון השנייה. כחודשיים לפני פרוץ ובעקבות פגישה עם יו"ר חיפה כימיקלים, אבי פילוסוף, אישר את המיכל, הבטיח שבעת מלחמה האמוניה תרודד. דבר שלא קרה בפועל. ספג על כך ביקורת קשה מהכנסת וממבקר המדינה. משמש כמנכ"ל ארגון ידידי צה"ל בארה"ב.
ד
דשנים מפעל שייצר בעבר אמוניה מנפטא. כיום רוכש כ-40% מהאמוניה המיובאת מחיפה כימיקלים ומוכר לשאר הצרכנים, בעיקר לבעלי מתקני הקפאה גדולים.

ה
היתר בנייה אישור חוקי הניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, על פי רוב לתקופה של שנה מיום הוצאתו. למתקן האמוניה אין היתר בנייה. העדרו של היתר אינה מאפשרת מיגון לגג או כל תוספת בנייה.

היתר רעלים אישור שמנפיק המשרד להגנת הסביבה לעוסקים ברעלים על-פי חוק חומרים מסוכנים. תוקף ההיתר לשנה, לשנתיים או לשלוש, על פי סיווג המפעל, על-פי רמת הסיכון, מהות הפעילות, סוג החומרים המסוכנים וכמותם. רמת הסיכון נקבעת על-פי קריטריונים: מהות הפעילות, סוג החומרים המסוכנים וכמות החומרים המסוכנים. בעקבות מסקנות ועדת הרצל שפיר, הוסיף המשרד להגנת הסביבה שורה של תנאים למתן היתר הרעלים לחיפה כימיקלים. באופן מפתיע, התוספת אינה כוללת את מיגון הגג, למרות המלצה מפורשת לכך במסקנות ועדת שפיר, אותה מינה המשרד להגנת הסביבה עצמו.

התנזלות קרקע תופעה גיאולוגית המרחשת בעת רעידת אדמה והיא הסיבה העיקרית לנזקים הכבדים שהיא גורמת. קרקע לא מלוכדת, רוויה במים מתנהגת כנוזל צמיג בשל עומס יתר או תנודות עזות. התנזלות של שכבת קרקע גורמת לדחיסת הגרגרים, לשקיעתה של השכבה ולפליטה של חול ומים מתוכה, ואף ליצירת "מזרקות" בוץ. איזור מפרץ חיפה חשוד כחשוף להתנזלות קרקע.

הוועדה לבחינת מוכנות העורף במצבי חירום (ספטמבר 2006 ופברואר 2007) קובעת שיש לתת את הדעת באופן מיוחד לנושא מיגון תשתיות אסטרטגיות ובתי חולים בכל רחבי הארץ, שכן פגיעה ישירה של טיל הנושא מאות ק"ג של חומר נפץ או פגיעה בלתי קונבנציונלית במתקן אחסון חומרים מסוכנים, אשר אינו ממוגן כראוי, עלול לגרום להרג אזרחים המוני.

ו

ועד העובדים של חיפה כימיקלים נמצא בסכסוך עבודה עם ההנהלה מזה מספר חודשים בשאלות הנוגעות לשכר ובטיחות. ועדה מחוזית חיפה התנגדה למתן היתר בנייה למיכל. ועדת ערר מחוזית דחתה את הערר של חיפה כימיקלים כנגד הוועדה המקומית שהתנגדה להעניק למיכל האמוניה היתר בנייה.

ועדת חוץ וביטחון וועדת המשנה למוכנות העורף בזמן חירום קיימה דיון בנושא מיכל האמוניה בעקבות בקשת "צלול". במהלך הדיון הביעו חברי הוועדה דאגה רבה ממסוכנות המיכל. נציג משרד הביטחון בוועדה טען, שהמיכל מסוכן, אך אינו הכי מסוכן. נציג עיריית חיפה כינה את המיכל "משחק ברולטה רוסית בחיי התושבים".

ז
זיו ברכה, שופטת בפסק דינה מדצמבר 2010 קבעה: "החובה לדאוג לביטחון הסביבה בכלל והאוכלוסייה בפרט רובצת על כתפי העירייה ו/או המדינה ואי מתן היתר בלבד למיכל, תוך מתן אפשרות להמשך תפעולו, אין בו די כדי למלא חובה זו". (עתירה מנהלית 543-08 חיפה כימיקלים בע"מ נ' ועדת ערר המחוזית, מחוז חיפה). זיהום ים חיפה כימיקלים הורשעה בהזרמת מזהמים לקישון ולים במהלך 2000-2001. הקנס בסך 584 אלף שקל הוא הגבוה ביותר שהוטל על חברה בעקבות זיהום ים.

ח

חוק רישוי עסקים כולל שש מטרות: הבטחת איכות הסביבה, מניעת סכנות לשלום הציבור, בטיחות הנמצאים במקום העסק, מניעת סכנת הידבקות ומחלות בעלי חיים, הבטחת בריאות הציבור, הבטחת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשרותיי הכבאות. למיכל האמוניה אין רישיון עסק. חיפה, עירייה אחראית מוניציפאלית על אזור נמל חיפה. לא מעניקה למיכל רישיון עסק והיתר בניה, אך במקביל אינה פועלת משפטית כנגד החברה בהתאם לחוקים המאפשרים לה לעשות זאת.

ט
טיל כלי נשק המצויד במערכת הנחיה המכוונת אותו למטרתו, מונע באמצעות מנוע רקטי או סילוני. על פי הערכות צה"ל, כפי שפורסמו בתקשורת, בידי החיזבאללה למעלה מ-40,000 טילים. ביניהם כמה מאות המסוגלים להגיע למרחק של מאות קילומטרים. על פי הערכה זו, אם תפרוץ מלחמה החיזבאללה מסוגל לשגר מדי יום לעבר ישראל 500-600 טילים לעבר ישראל.

טראמפ ג'ולס ואדי הבעלים של חיפה כימיקלים. יהודים שהיגרו מדרום אפריקה לארה"ב ועשו את עיקר כספם מעסקי נדל"ן. רכשו 47% ממניות TRI בתחילת דרכם בחברה והותירו את הניהול לגנגר. ב-2008 רכשו מניות נוספות משגיא גנגר, בנו של אריה גנגר, והפכו לבעלי השליטה בחברה. (התורמים המרכזיים של בית איזי שפירא). טרנס ריסורס חברת האחזקות של משפחת טראפמ (לשעבר בבעלות אריה גנגר) מחזיקה בחיפה כימיקלים.

יונה יהב

י
יהב יונה, ראש עיריית חיפה, מסרב להעניק למיכל היתר בניה ורישיון עסק. טוען שהוא מתנגד להמשך קיום המיכל, בסוף אוקטובר 2011, ובעקבות לחץ ציבורי רב, הגיש כתב אישום כנגד חיפה כימיקלים בנושא מיכל האמוניה. החלטה בתיק טרם התקבלה.

ירון לוי, ראש מספן מודיעין בחיל הים. הביעה את דעתו לפיה, החיזבאללה מאיים בטילים על הנמלים ועל אסדות הגז לאורך חופי הארץ.

כ
כימיקלים לישראל (כי"ל) חברה בת של החברה לישראל הנשלטת על ידי משפחת עופר. מייצרת אשלג ומוכרת אותו לחיפה כימיקלים. לאחרונה פרץ סכסוך בין הצדדים באשר למחיר האשלג. ל לוטטי אלי חבר ועד עובדי חיפה כימיקלים. טען בישיבת הכנסת שהחברה מפקירה את בטחון העובדים. לינדה חברה גרמנית בעלת טכנולוגיה ליצור אמוניה מגז טבעי בכמויות קטנות.

ל

ד"ר לאור אפריים – מומחה לאפר"ן (אירוע פתע רב נפגעים) העריך כי במקרה של נפילת טיל, תקלה או תאונה שתתרחש באוניה המובילה אמוניה לנמל, ובמידה וישתחררו 2,000 טון אמוניה, יהרגו 17 אלף איש ועשרות אלפים יפצעו. שחרור של כמות גדולה יותר של אמוניה תגרום לתוצאות חמורות אפילו יותר.

מ
מבקר המדינה בדק את הטיפול בחומרים מסוכנים בזמן מלחמת לבנון השנייה. לדעתו, החלטת פיקוד העורף לאפשר למפעלים לרדד חומ"ס בעת חירום, ולא להשקיע במיגון, גורמת נזק לקופת המדינה. המלצתו: לבחון העתקת מפעלים למקומות אחרים.

מיכל האמוניה בנפח של 14 אלף טון, יובא מגרמניה לפני 25 שנה. הוקם במסוף הכימיקלים של מפרץ חיפה, באזור החשוף לרעידות אדמה, פח"ע ולפגיעת טילים. אין לו היתר בניה ואין רישיון עסק. המיכל עצמו עשוי מפלדה, שעליה שכבת בידוד. מסביב למיכל שני קירות ביטון, שביניהן אבנים. שטח גג המיכל כדונם, עובי גגו 3 סמ' בלבד. למרות זאת, פיקוד העורף סבור שאין צורך למגנו מפני נפילת טילים. על פי הערכת מומחים, נפילת טיל על גג המיכל תביא למותם של 17 אלף איש ולפציעתם של עשרות אלפים. מינהל התעופה האזרחי מתנגד להגבהת גג המיכל לצורך מיגונו, בטענה שיפריע לנחיתת מטוסים בשדה התעופה הסמוך.

מלחמת לבנון השנייה פרצה ביוני 2006. במהלכה הפגיז החיזבאללה את הגליל בעשרות רקטות גראד 122 מ"מ (קטיושות). למחרת פרוץ המלחמה נורו טילים ארוכי טווח על העיר חיפה. מירי הרקטות נהרגו 44 אזרחים ו-12 חיילים. הרקטות גרמו לנזק גדול לרכוש ולשריפות. במהלך המלחמה הודיעה חיפה כימיקלים שתרדד את מיכל האמוניה. אך הרידוד לא קרה. מפקד פיקוד העורף דאז, אלוף גרשון, ספג ביקורת קשה על כך. עוד מתברר, כי בתקופת המלחמה הנחה פיקוד העורף את חייליו לאפשרות של פגיעה במיכל האמוניה וכתואצה מכך לחשיפת כ-30 אלף איש לסיכון. החיילים אף התבקשו להריח אמוניה, כדי שידעו לזהות את הריח במקרה של דליפה.

נ
נוטע עמוס פרופ' חוקר בטכניון ודיקן הוא דיקן המחלקה להנדסת איכות ואמינות במכללת כנרת. בין הלוחמים המרכזיים במיכל האמוניה. לדעתו, בהבזק הראשוני ימריאו לאוויר כ-100-400 טון אמוניה. האוכלוסייה בסיכון תגיע ל-100-200 אלף נפש. לדבריו: "תרחיש מעורר חלחלה, השווה בעוצמתו לפיגוע גרעיני". נפגעים על פי הערכת מומחים, פגיעה במיכל תגרום למותם של 17 אלף אלף איש, לפציעתם של עשרות אלפים ולנזק אדיר לרכוש. השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, טען ב-2009, כי נוטע מהלך אימים על אוכלוסיית חיפה.

נסראללה חסן, מזכ"ל החיזבאללה מאיים בטילים על מיכל האמוניה. לדבריו, יהפוך את המיכל לפצצת אטום שתחריב את אזור הצפון.

ס
סיכוי נמוך ביותר הגדרת פיקוד העורף לגבי האפשרות לנפילת טיל על גג מיכל האמוניה. עמדה תמוהה זו עומדת בניגוד מוחלט לאזהרות שמשמיעים ראשי הצבא, ובהם מפקד פיקוד העורף, אלוף אייל אייזנברג בעצמו, לפיהן איום טילי החיזבאללה גובר.

ע
עירית חיפה אינה מעניקה למיכל האמוניה היתר בניה ורשיון עסק, אך במקביל אינה דורשת את סגירת המיכל, זאת למרות הצהרותיה הרמות בנושא זה. במקרה אחד בלבד פנתה העירייה לבית המשפט בדרישה לסגור את המיכל, אך גם אז לא הצליחה להוכיח שבמיכל יש אמוניה. ב-25 באוקטובר 2011 הגישה העירייה כתב אישום כנגד חיפה כימיקלים. הדיון בבית המשפט יתקיים במהלך ינואר 2012.

פ
פילוסוף אבי, עו"ד , היה יו"ר חיפה כימיקלים בתקופת גנגר. בעקבות הדחתו מהתפקיד תובע 40 מיליון שקל בטענה שפוטר שלא כדין. משרדו, שאיים בתביעת דיבה כנגד כל מי שהעז לצאת נגד המיכל, ממשיך לייצג את החברה במספר נושאים.

פיקוד העורף אחראי לסיכונים שמקורם באירוע מלחמה. לטענתו, הסיכויים לנפילת טיל על מיכל האמוניה קטנים מאוד. אינו דורש את מיגון גג המיכל. בעת מלחמה ידרוש את רידוד האמוניה.

פצצה מתקתקת הגדרת עיריית חיפה לגבי מיכל האמוניה (אורנה הראל פלג- בישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת).

פרץ יעקב ראש עיריית קריית אתא. דרש מפיקוד העורף לצייד את תושבי חיפה והקריות בערכות מיגון מפני אמוניה. לדבריו, חצי מיליון בני אדם מצויים בסיכון.
במהלך ספטמבר 2011 פנתה צלול לפרץ ובו ביקשה ממנו, כמו משאר ראשי הערים באזור, לתמוך במאבק לסגירת מיכל האמוניה.

צ
צלול עמותה לאיכות סביבה, פועלת לטובת ים נקי ונחלים צלולים ובנושאים המתאפיינים משתיקה שלטונית. נטלה על עצמה את המשימה להביא לסגירת מיכל האמוניה ולהסרת האיום שהוא מטיל על הים, על הסביבה ועל תושבי האזור.

ק
קישון נחל הסובל מזיהום תעשייתי במשך שנים. בין המזהמים גם מפעל חיפה כימיקלים, שסרב במשך תקופה ארוכה לשלם בעבור טיהור הבוצה המזוהמת שעל קרקעית הנחל. ב-2005 החברה מורשעת בהזרמת מזהמים לקישון ולים במהלך 2000-2001. הקנס- 584 אלף שקל הגבוה ביותר שהוטל עד אז על חברה בעקבות זיהום ים. ב-2011 דורש השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, מטראמפ מחברה לממן את חלקה בעלויות ניקוי הקישון כ-28 מיליון שקל. (מתוך 200 מיליון שקל).

ר
ריבק יוסי מפקד שירותי הכבאות, טען שבזמן מלחמת לבנון השנייה המיכל "לא הטריד אותו".

רידוד פעולה להפחתת נוזל. על-פי תרחיש פיקוד העורף, במקרה חירום תרודד האמוניה במיכל לכמות של 2-3 אלף טון. ניסיון מלחמת לבנון השנייה מלמד שרידוד כזה אינו אפשרי, שכן מלחמה היא אירוע שאינו תמיד מתוכנן והרידוד אינו אפשרי מבחינה טכנית.

רעידת אדמה תופעת טבע גיאולוגית המתרחשת לרוב בקרבת החיבורים שבין הלוחות הטקטוניים והקשורה לתופעת נדידת היבשות. מיכל האמוניה של חיפה כימיקלים בנוי באזור הקרוי שבר יגור, החשוף לרעידות אדמה. על פי הערכות, בעת רעידת אדמה עלול המיכל להתבקע ותכולתו תשפך לים או תתנדף לאוויר, תוך גרימת נזק אדיר לנפש ולרכוש. בעקבות מסקנות ועדת שפיר, התבקש מפעל חיפה כימיקלים למגן את המעצרה שסביב למיכל ואת הצינור המוביל אמוניה למפעל חיפה כימיקלים. בסוף אוקטובר 2012 תרגל פיקוד העורף תרחיש של רעידת אדמה חזקה, אך לא כלל את מיכל האמונייה בתרגיל.

ריקליס משולם, יהודי אמריקאי, ממוצא רוסי, בעליה של חברת האחזקות TRI (טרנס ריסורס), בשיתוף אריה גנגר, מוחזקת על ידי חברת ההשקעות TPR. ב-1972 הלווה לאריאל שרון, אז אלוף פיקוד הדרום, הלוואה לרכישת חוות השקמים ב-1983 עזר לשרון, בעת שהיה שר המסחר והתעשייה, לממן תביעת דיבה נגד המגזין האמריקאי טיים. נחשב למקורבו וידידו האישי של שרון.

רפא"ל רשות פיתוח אמצעי לחימה. עובדיה חיברו דו"ח ב-1987, שקובע שאין סיכוי לנפילת פצצת מטוס על גג המיכל. על הערכה זו מבוססת הערכת פיקוד העורף גם כיום.

ש
שחר נדב מנכ"ל חיפה כימיקלים מ-2008 ודירקטור בקרן פועלים נדל"ן. בעברו: מנכ”ל, אפריקה ישראל תעשיות בע”מ; מנהל שותף, סיגמא קפיטל פרטנרז בע”מ; מנכ”ל, תעשיות מלח לישראל בע"מ; יו"ר דירקטוריון ומנהל, ארגד טכנולוגיות והשבחת מים בע”מ; דירקטור ומנכ”ל – חברת המלח לישראל (אילת) 1976 בע”מ, חברת המלח לישראל בע”מ.

שני מכלים

שפיר הרצל אלוף מיל, עמד בראש הוועדה הציבורית המייעצת לבחינת ההערכות והטיפול בחומרים מסוכנים ברגיעה ובשעת חירום. (ועדת הרצל שפיר) בין מסקנות הוועדה: יש צורך למגן את גג המיכל על פי עיקרון עלות תועלת. כלומר, עלות המיגון קטנה הרבה יותר מעלות הנזק שעלול לגרום המיכל. מסקנת הוועדה לא יושמה.

שרון אריאל ראש הממשלה לשעבר, כיהן כאלוף בצה"ל, כחבר כנסת מטעם מפגלת הליכוד, שר במספר ממשלות, שר התמ"ת, שר התשתיות ושר הביטחון וכראש ממשלה. ב-1985, כאשר כיהן בתפקיד שר המסחר והתעשייה, זכה ידידו, אריה גנגר, במכרז לרכישת חיפה כימיקלים בעבור מחיר נמוך באופן מפתיע. עבודה שזכתה לביקורת ציבורית רבה.

ת
תרחיש יחוס מושג הנמצא בשימוש צה"ל. מגדיר את התסריט האפשרי שלגביו יש לתת את מענה בהיערכות המבצעית. על פי תרחיש הייחוס לגבי המיכל, לחיזבאללה מעט מאוד טילים מדויקים ומיכל האמוניה אינו נחשב ליעד לשיגור טיל מדויק.

 

Save

Save

Save

Save