דו"ח מצב הים


דו"ח מצב הים 2015: "דרכים למניעת נזקי הנגר העירוני לנחלים ולים"

העבודה דרכים למניעת נזקי הנגר העירוני לנחלים ולים העבודה מציעה לממשלה, לרשויות המקומיות ולציבור הרחב כלים מדיניים, ניהוליים וביצועיים, שיישומם… קראו עוד >>

דו"ח מצב הים 2014: מי ינהל את הים?

"על מדינת ישראל לפעול להקמת רשות משותפת למשרדי הממשלה, לרשויות המקומיות ולציבור, לניהול ולפיקוח על הים התיכון". זוהי מסקנת "דו"ח… קראו עוד >>

דו"ח מצב הים 2013: האם היטל ההזרמה לים עומד ביעדיו? (10.4.13)

דוח מצב הים 2013 של עמותת צלול "היטל ההזרמה לים – כסף קטן", בודק האם ההיטל (תשלום) שמטיל המשרד להגנת הסביבה… קראו עוד >>

דו"ח מצב הים 2012

דוח מצב הים 2012: "ממשלת ישראל נוטלת על עצמה סיכון כלכלי וסיכון סביבתי אדיר בכך שהיא מתירה לחברות הגז והנפט לקדוח… קראו עוד >>

דו"ח מצב הים 2011

דוח מצב הים 2011:  "האיומים על הים והצעה להקמת רשות ים וחופים", המתפרסם זו השנה החמישית, חושף כיצד גם ב-2011… קראו עוד >>