דו"ח מצב הים


דו"ח מצב הים 2014: מי ינהל את הים?

  מי ינהל את הים  הדו"ח המלא המלצת עמותת צלול לניהול מיטבי של הים התיכון.

דו"ח מצב הים 2013: האם היטל ההזרמה לים עומד ביעדיו? (10.4.13)

דוח מצב הים 2013 של עמותת צלול "היטל ההזרמה לים – כסף קטן", בודק האם ההיטל (תשלום) שמטיל המשרד להגנת הסביבה… קראו עוד >>

דו"ח מצב הים 2012

דוח מצב הים 2012: "ממשלת ישראל נוטלת על עצמה סיכון כלכלי וסיכון סביבתי אדיר בכך שהיא מתירה לחברות הגז והנפט לקדוח… קראו עוד >>

דו"ח מצב הים 2011

דוח מצב הים 2011:  "האיומים על הים והצעה להקמת רשות ים וחופים", המתפרסם זו השנה החמישית, חושף כיצד גם ב-2011… קראו עוד >>

דו"ח מצב הים 2009

דוח מצב הים 2009 מפנה את תשומת לבם של מקבלי ההחלטות ושל הציבור בישראל, לעובדה כי מפעלים המזרימים שפכים לים ממשיכים… קראו עוד >>