השבת מים לנחלים

חוק המים אמנם עיגן את זכות הטבע למים, אך למרות זאת כוונה זו לא מומשה מעולם ובפועל מקבל הטבע כמות מזערית של מים, אם בכלל. כתוצאה מכך, נחלי הארץ יבשו עם השנים, כאשר הזרימה היחידה שבהם היא של שפכים וקולחים. לפני קום המדינה זרמו בנחלי הארץ כ-450 מיליון מ"ק מים נקיים. כיום זורמים בהם כששה מיליון מ"ק מים, אם בכלל.

הצעת עמותת "צלול" היא לקבוע נוסחה להשבת מים לנחלים בהתאם לקצב התקדמות בניית מתקני ההתפלה לאורך חופי הארץ, כך שגם הטבע והנחלים ייהנו מהחלק היחסי של משאבי המים המיוצרים בצורה מלאכותית.

 המודל מבוסס על העיקרון לפיו הטבע והנחלים הם צרכן לגיטימי ושווה זכויות של משק המים. לנחלים יש  חשיבותם ותועלת כלכלית, נופית, חברתית ותרבותית ולכן יש להם זכות מלאה ליהנות מפרות ההתפלה ממש כמו המגזרים האחרים. קביעת מודל להשבה ימנע את העיכוב הבלתי נסבל של הקצאת מים לנחלים, וזאת לאור ניסיון העבר המלמד על-כך, שבתקופות קשות למשק המים הנפגעים והמקוצצים הראשונים הם תמיד הטבע והנחלים.  המודל יאפשר החזרת מים לטבע בצורה מבוקרת וכמותית.  על פי התכנית המוצעת, המחולקת לשני שלבים, יושבו תחילה מים לנחלים נקיים, הסובלים מהתייבשות בעקבות ירידת מפלס מי התהום או בעקבות תפיסת מעינותיהם. בשלב השני יושבו מים לנחלים שסובלים כיום מזיהום והם נמצאים בתהליכי שיקום. השבת המים לנחלים תלווה בתוכנית אקולוגית פרטנית לכל נחל. זה המקום לציין, שתוספת המים לנחלים תעשה לא באמצעות הזרמת מים מותפלים לאפיקיהם, אלא באמצעות הפסקת שאיבת מעיינותיהם או באמצעות העלאת מפלס מי התהום במקורותיהם. קדימות השבת המים לנחלים תקבע בהסתמך על שורת שיקולים ביניהם: חשיבות הנחל (ערכי טבע וערכי נוף, צרכי האוכלוסייה), מצוקת המים בנחל, זמינות המים, מצב האקוויפר ועוד.

על פי הצעה זו, כל תוספת של 50 מיליון מ"ק מותפלים למשק המים, תשחרר חמישה מיליון מ"ק מים לטבע ולנחלים (10%  מהכמות). משמעות הדבר היא, שכבר כיום, בעקבות תוספת של 300 מיליון מ"ק מים מותפלים למשק (המיוצרים כיום על ידי מתקני ההתפלה באשדוד, בחדרה ובפלמחים) יש להשיב לנחלים 30 מיליון מ"ק מים נטו. עם הרחבת כושר ההתפלה ל-600 מיליון מ"ק ניתן יהיה להגדיל את הכמות הזורמת בנחלים ל-15% מהכמות המיוצרת על ידי מתקני ההתפלה.  עם הרחבת כושר ההתפלה ל-750 מיליון מ"ק ניתן יהיה להגדיל את כמות המים המשוחררים ל-150 מיליון מ"ק מים בשנה (20%) ב-2030 ניתן יהיה לשחרר 188 מיליון מ"ק מים בשנה, שהם כ-40% מהכמות שזרמה בנחלים עם קום המדינה.  כדי להגשים תכנית זו, יהיה צורך לתכנן ולבצע שינויים במערכות אספקת המים, להפסיק להסתמך על מי המעיינות, לוותר על חלק מהקידוחים וזאת כדי שניתן יהיה לשחרר לטבע את המקורות הטבעיים בהתאם לספיקות שיקבעו. התלית השבת המים לנחלים בהתקדמות ההתפלה כמוה כעשיית צדק סביבתי, שכן מהמים המותפלים נהנים כולם – המגזר העירוני, המגזר התעשייתי והמגזר החקלאי. מן הצדק שגם הטבע, שהוא הקרבן הראשי של המשבר במשק המים, ייהנה אף הוא מתוספת המים שמאפשרת ההתפלה. מהטבע והנחלים נהנה כולנו.

חדשות


צלול למועצת רשות המים: הגדילו את ההקצאה לירדן הדרומי ולירקון (29.8.13)

תגובת עמותת צלול לבקשת רשות המים לקבל את עמדת הציבור בדבר כללי המים – הקצאת מים לחקלאות ולטבע לשנים 2014-2016:… קראו עוד >>

נחלי ארצנו