חוות דעת מומחים לעניין הצורך להרחיק את האסדה ללב ים

 

מכתב פרופ' ברודאי ופרופ' דיין ליו"ר הכנסת דיון דחוף בוועדת פנים וסביבה

מיקום אסדות תשתיות ראייה ביטחונית מורחבת

Steiner Opinion 07-15-18 – חוות הדעת של פרופ' שטיינר

18-8-2018 האם חסר גז לייצור חשמל? 

חוות הדעת של שר הביטחון לשעבר, רא"ל (בדימוס) משה יעלון