סדנה: איים מלאכותיים – דיון משותף למומחים ולבעלי עניין על עצם הצורך באיים והאפשרויות לצמצום הפגיעה מהם