ממצאי סקר חדש: נגר מזוהם מזהם את חופי הרחצה

במטרה לבדוק את איכות המים הזורמים לים באמצעות הנקזים העירוניים דגמה עמותת צלול בשיתוף חיא"ל ובמימון קרן אסף, שורה של נקזים עירוניים בצפון הארץ. להלן התוצאות:

 • במי הנקזים בחופים נמצאו מאות עד רבבות חידקים צואתיים (CFU ב-100 מ"ל) בשלושת סוגי החידקים שנבדקו. ריכוזים אלו נמצאו גם במהלך עונת הרחצה ובצמידות לחופים מוכרזים. הריכוזים חורגים במאות אחוזים מתקן הרחצה בחופים.
 • בנקזים שבהם ריכוזי חידקים צואתיים גבוהים, נמצאו גם ריכוזי קרבומזפין וקפאין המעידים בוודאות על חדירת שפכים ביתיים אל הנקזים.
 • בחוף הים ליד תש"ן, בנקז חלוצי תעשיה במפרץ חיפה, נמצא ריכוז קרבומזפין הגבוה פי 10 מריכוזו בביוב ביתי בארץ. ריכוז כזה יכול להגיע רק מב"ח פסיכאטרי או ממפעל תרופות המיצר תרופה זו באגן הניקוז הנ"ל, ואכן בסמוך פועל מפעל המייצר חומר זה.
 • רכוזי החידקים בחול: במרחק 20 מ' מנקז היו תמיד קטנים מ-10 מושבות (CFU) ל-1 גר' וכך גם לרב דגימות בחודשי הקיץ גם במרחק 5 ו-10 מטר מהנקז.
 • בחודשי החורף (לאחר אירועי גשם וזרימות בנקז) נמצאו  מאות חידקים צואתיים  לכל גרם חול, במרחק של 5-10 מ' מהנקז. לאחר אירוע של של זרימת ביוב בנקזים, נמצא זיהום חול במאות עד רבבות CFU של קולפורמים צואתיים ושל  E.Coli ל1 גר' חול, במרחקים 1 ו-5 מטר מהנקז ועד מאות CFU במרחק של 10 מט' מהנקז.

 מסקנות

 • ריכוזי חידקים  בנקזים מחייב שילוט אזהרה לעוברי אורח ולרוחצים.
 • בחלק מהנקזים יש עדויות חד משמעיות לחדירת ביוב ביתי.
 • מומלץ שבעונת הרחצה מי הנקזים יישאבו למערכת הביוב או למתקני טיפול מקומיים להשקית גינות.

המלצות צלול לצמצום נגר עירוני והזיהום מנגר עירוני לנחלים, לים ולחופים

 • אכיפת תקנות צנרת המאושרות המחייבות הפרדה בין הביוב לניקוז. (המשרד להגנ"ס ורשות המים).
 • קביעת תקן לנקזים עירוניים, הכולל חובה להתקין אמצעי ניטור המתריעים על זיהום (המשרד להגנ"ס).
 • אכיפת עקרונות תמ"א 34ב', המחייבים להשאיר 15% מהשטח לא מבונה לצרכי חלחול. (משרד הפנים).
 • תכנון פרויקטים תוך הסתמכות על נתונים אמתיים בנושא הידרולוגיה, מבנה הקרקע, כמויות הגשם ועוד, אותם יספקו רשויות המדינה למתכננים.
 • תמיכת המדינה בפרויקטים עירוניים לצמצום הנגר: ביופילטרים, גגות ירוקים, גינות קולטות מים (מחלחלות) ועוד, באמצעות השתתפות בעלויות הקמתם – שיטת הכוכבים.
 • מתן פטור מהיטל הפקה לרשויות המחדירות מים לקרקע, בהתאם לכמות המוחדרת (רשות המים).
 • הקמת קולטני אשפה בצינורות הניקוז ועל פתחם. פיזור מאפרות ברחובות הערים (הרשויות המקומיות). נקוי נקזים לפני עונת הגשמים ובתידרות גבוה יותר במקומות מועדים (שווקים) על מנת למנוע את שטיפת זיהום הרחובות באשפה.
 • מבצע ארצי בכל הרשיות המקומיות לניתוק מרזבים ממערכת הביוב;
 • קביעת סטנדרטים לאיכות הנגר עירוני באמצעות היתר הזרמה מאת הוועדה למתן היתרי הזרמה לים והוועדה למתן צווי הרשאה להזרמה לנחל.

למצגת