כותבים לאלקין: דורשים פיקדון גם על הבקבוקים הגדולים

עיצוב: ולדה זלנין

 חוק השקיות שיזמה "צלול" הביא לצמצום צריכת שקיות הפלסטיק הנשלכות להטמנה יחד עם האשפה שלנו ולצמצום מספר השקיות המתגלגלות בשטחים הפתוחים ובחופים. בימים אלה נאבקת "צלול" במטרה למגר את זיהום  בקבוקי הפלסטיק בים ובחופים, באמצעות דרישה מהשר להגנת הסביבה, זאב אלקין, להרחיב את חוק הפקדון גם על הבקבוקים הגדולים ולגרום בכך לאיסופם המלא מהשטחים הפתוחים והחופים. 

עזרו לנו באמצעות שליחת מייל, בנוסח שלהלן, לשר להגנת הסביבה בדרישה להחיל את חוק הפיקדון גם על הבקבוקים הגדולים. כל שעליכם לעשות הוא להעתיק את נוסח המכתב שלהלן  ולשלוח אותו לשר אלקין לכתובת:

 Zelkin@knesset.gov.il

 sar@sviva.gov.il

כל מייל שיגיע לשר מגדיל את הסיכוי להרחבת חוק הפיקדון ולהוצאת הבקבוקים המזהמים מהסביבה שלנו.

לכבוד

ח"כ זאב אלקין, השר להגנת הסביבה

כבוד השר,

ידוע לי, כי בימים אלה ממש, אמור כבוד השר  להודיע על הרחבת חוק הפיקדון ועל החלתו גם על בקבוקים גדולים (מעל 1.5 ליטר).
הסביבה ובריאותה יקרים  לי, ולכן מחובתי לבקש ממך לעשות את המוטל עליך על-פי חוק, להרחיב את החוק ולמנוע בכך את המשך זיהום הסביבה, הנחלים, החופים והים החשובים לי מאוד.
כבוד השר, בקבוקי משקה הם מוצר ייחודי, שאינו דומה  לשום מוצר אחר. אנחנו לוקחים אתנו את הבקבוקים לכל מקום ובעיקר לטיולים ולחוף הים, כאשר למרבה הצער, חלק גדול מהציבור משליך את הבקבוקים הריקים וגורם בכך לנזקים סביבתיים קשים.
הטלת חובת פיקדון על הבקבוקים הקטנים גרמה לכך שהם נעלמו כמעט לחלוטין מהשטחים הפתוחים ומחופי הים (80% איסוף). הטלת פיקדון גם על הבקבוקים הגדולים תגרום לתוצאה דומה.
תאגיד המיחזור אל"ה מנסה לשכנע את הציבור ואת כבוד השר, כי האיסוף באמצעות המחזוריות יעיל ועומד על 60%. המציאות מוכיחה אחרת. עובדה המחייבת את הרחבת החוק באופן מידי. כל דחייה של ההודעה על הרחבת החוק משמעותה עבירה על החוק.  חשוב לי להדגיש, כי ידוע לי, שגם מדינות שיש בהן חוק אריזות, אימצו חוק פיקדון על בקבוקים, לאחר שהבינו שמדובר במוצר ייחודי, שאין שום דרך אחרת לטפל בו.
אנו סומכים עליך שתקבל את ההחלטה הסביבתית, הכלכלית, החוקית והציבורית הנכונה שתגרום לאיסופם היעיל של הבקבוקים ולהיעלמם מהנוף שלנו.

בכבוד רב, ובברכה