זיהום נפט באתרי הקידוח ברור, חלץ וכוכב מאיימים על הסביבה

helez2עמותת צלול דורשת מהמשרד להגנת הסביבה לפעול בדחיפות למניעת אסון סביבתי באתרי קידוח הנפט ברור, חלץ וכוכב, המתופעלים על-ידי חברת לפידות ושותפותיה. בדיקה שערכה עמותת צלול באתרי הקידוח גילתה תמונה קשה של הזנחה ושל זלזול, הגורמים לזיהום קרקע ולסכנה לזיהום מי התהום שבאזור. במכתב לשר להגנת הסביבה הנכנס, אבי גבאי, טוענת "צלול", כי המשך הפעלת האתרים בצורה מזלזלת זו משמשת דוגמה רעה לכלל התעשייה לפיה משאבי הציבור הם הפקר.

מסיור שערכה צלול באתרי הקידוח התגלתה תמונה קשה לפיה:

 • קרקע האתרים וערמות העפר הפזורות בשטח רוויות בשאריות נפט.
 • אתר אכסון הנפט אינו מצויד במנגנון למניעת גלישה ואינו מכוסה בכיסוי למניעת אידוי.
 • מכלי התפעול עשויים מפח חלוד ומתפורר, מכאן, שדליפה היא עניין של זמן בלבד.
 • אתרי הקידוח פועלים כ-12 ק"מ ממאגר החדרת המים "שיקמה" ובקרבתם בארות הפקת מים של הישובים כוכב מיכאל, משען, גברעם ואשקלון. הנפט המחלחל לקרקע עלול לזהם את מי התהום.

ל"צלול" ידוע, כי במהלך 2012 הוציא המשרד להגנת הסביבה צו הפסקה מנהלי כנגד החברה בעקבות אי-פינוי חומרים מסוכנים, זיהום קרקע וזיהום מים. בעקבות הצו הגישה לפידות תכנית לביצוע סקרים ואף התקשרה עם יועצים מקצועיים לביצועם.

ב-2014 התריע המשרד להגנת הסביבה בפני החברה על אי-טיפול בשתי בריכות תשטיפים שבהן חומר מסוכן הגורם לזיהום הקרקע, וקבע כי הפעולות שנקטה החברה נעשו שלא בהתאם להוראות הדין וכי קיים חשש לדליפה אפשרית לגופי מים תת קרקעיים. עוד הועלה החשש לפיו לפידות ושותפותיה פועלות ללא רישיון עסק מתאים באופן המהווה עבירה לכאורה על חוק רישוי עסקים. המשרד ציין כי אם לא יקוימו הוראות ההתראות הוא ישקול נקיטה באמצעים משפטיים.

למרות פעולות אלה, נראה כי  חברת לפידות ממשיכה  במדיניות של הזנחת האתר וזיהום הסביבה ואילו המשרד להגנת הסביבה אינו פועל בנחישות ראויה כדי לשים סוף למפגעים.

helez

חוף ניצנים נפתח לרחצה אחרי 73 יום

חוף ניצנים, אחד היפים בארץ, בתחום המועצה האזורית חוף אשקלון נפתח סוף-סוף לרחצה לאחר שהיה סגור במשך 73 יום. הסיבה לסגירה שרשרת תקלות במכונים לטיהור שפכים, תחילה במט"ש אשקלון ואחר כך במט"ש ניצן, המטהר את שפכי הישוב ניצן, בתחום המועצה האזורית חוף אשקלון.

נחל קדרון: ירושלים שפכים סביב לה

עיריית ירושלים, בירת ישראל, מזרימה לנחל קדרון, הזורם מירושלים לים המלח, כ-11 מיליון מ"ק שפכים בשנה, כרבע מכמות השפכים המיוצרת על ידה, וגורמת לזיהום חמור של הנחל. שפכים אלה מזהמים אתרי מורשת ואתרים המקודשים ליהדות ולנצרות ומזהמים את ים המלח. מאחר והשפכים אינם מסוננים הנחל כולו מזוהם בפסולת סניטרית הכוללת נייר טואלט, טמפונים, חיתולים ועוד. (מתחום הרשות הפלשתינית מוזרמים לנחל עוד כ-5 מיליון מ"ק שפכים. סה"כ 16 מיליון מ"ק שפכים בשנה). חלק מהשפכים נתפסים באזור הורקניה ומועברים בצינור למט"ש נבי מוסא ומשם זורמים להשקיית מטעי התמרים של הבקעה. הגבהה מושלכת לתוך הנחל.

בעקבות ההזרמה עוברת העיר על חוקי המדינה, האוסרים זיהום נחלים ועל החוק הבינלאומי האוסר לזהם נחלים חוצי גבולות.

החל מ-2104 מקדמת הוועדה המחוזית ירושלים ארבע תוכניות שיביאו להפסקת ההזרמה: מנהרה בתוך הר הצופים, שתי תחנות שאיבה ומט"ש בנחל. על פי תוכניות אלה, רוב השפכים המטופלים יזרמו בסופו של דבר למט"ש שורק. רשות המים, השותפה לדיונים, אינה תומכת בתוכניות אלה ומעדיפה את המצב הקיים שבו השפכים זורמים בקדרון ומגיעים למטעי התמרים בבקעה.

עמותת צלול דורשת מעיריית ירושלים לטפל בשפכים ולהפסיק את זיהום הנחל. לא ניתן לשאת מצב שבו בירת ישראל, העיר בה שוכן בית המחוקקים, "מצפצפת" על חוקי המדינה ומזהמת את הסביבה.

מהמשרד להגנת הסביבה דורשת צלול לאכוף על עיריית ירושלים את החוק ולחייב אותה לטפל בשפכיה.

מרשות המים דורשת צלול לאכוף את חוק המים האוסר להזרים מזהמים לגופי מים.

 

תיאור הנחל

נחל קדרון זורם מתחום העיר ירושלים, ממורדות השכונות החרדיות של העיר ושכונת שיח ג'ראח שבצפון ירושלים, מתחבר לערוץ גיא בן הינום, ממשיך לכפר סילוואן (כפר השילוח) יורד בוואדי אל־נאר, ונשפך לים המלח. בדרכו עובר הנחל באתרי היסטוריה ומורשת, בסמוך למנזרים עתיקים, בסמוך למערות קומרן בו נמצאו המגילות הגנוזות ובאתרי טבע מרהיבים המקודשים ליהדות ולנצרות. הנחל עובר בתחום שלוש ישויות- עיריית ירושלים, הרשות הפלסטינית והמנהל האזרחי. לאורכו חיים כרבע מיליון בני אדם.

הקדרון הוא נחל אכזב המתאפיין בזרימות שיטפוניות. לאורך הנחל מספר מצומצם של מעיינות: הגיחון ועין רוגל, בהם זורמים פחות ממיליון מ"ק בשנה. במהלך ההיסטוריה שימשו מים אלה בעיקר לשתייה ולחקלאות. לאורך הקדרון התפתחו עם השנים ריכוזים של מטעי זיתים ותרבות חקלאית עשירה. סקרי צמחיה שנערכו לאורך הנחל גילו כ- 260 מיני צמחים שונים, רב שנתיים וחד שנתיים. חלק מהצמחים אנדמים (אופיינים לאזור זה בלבד). לאורך הנחל חיים יעלים והצבי המדברי. הנחל מהווה חלק מפרוזדור נדידת הציפורים, כשלאורכו חולפות פעמיים בשנה כחצי מיליארד ציפורים.

הזרמת השפכים

הזרמת השפכים לנחל החלה עם חיבור שכונותיה של ירושלים למערכת הביוב. להזרמה לנחל יש השלכות בריאותיות רבות שכן השפכים הזורמים במורד הנחל משמשים להשקיה חקלאית של גידולים שחלקם מגיעים לשווקים של ירושלים. שפכים אלה מזוהמים בשמנים ודלקים שמקורם במוסכים שבואדי ג'וז. במורד נתפסים חלק מהשפכים על ידי אגודת המים מי בקעת הירדן  ומשמשים להשקיית מטעי התמרים.

נסיונות השיקום עד כה

במהלך השנים הועלו כמה הצעות לטיפול בשפכי הנחל וזאת כחלק מתוכנית כוללת לשיקום האזור בין החלופות:

 1. הזרמת רוב השפכים למכון טיהור השפכים בשורק.
 2. הזרמת מחצית מהשפכים לנבי מוסא ומחצית לשורק – (קיימת תב"ע מאושרת לפרויקט שעברה הפקדה ומאפשרת לצאת לתכנון מפורט).
 3. הקמת מנהרה והזרמת השפכים למט"ש נבי מוסא.
 4. סינון השפכים והמשך הזרמתם לקדרון.
 5. הקמת מט"ש משותף בקדרון תוך שיתוף פעולה עם הפלשתינים – התוכנית קודמה על-ידי עו"ד ראובן לסטר, קרן מילקן, עיריית ירושלים ומרכז פרס לשלום. התכנית אינה מקודמת בשל סיבות שונות.

במהלך השנים  "תמכה" עיריית ירושלים בפתרונות השונים אך בפועל, לא הביאה לקידומים.

חשוב לציין:

הזרמת הביוב לנחל קדרון ואי הטיפול בהם תורמים כ-25 מיליון שקל בשנה לקופת העירייה וכיום לקופת התאגיד העירוני. התושבים משלמים בעבור הטיפול בביוב. אך הביוב אינו מטופל. 

תושבי חיפה עדין מחכים לפינוי מיכל האמוניה. כתבה ב"הארץ", צפריר רינת

מכל האמוניה בחיפה מהלך אימים על התושבים, והממשלה החליטה כבר מזמן על סגירתו והקמת מפעל אמוניה בנגב, אבל בינתיים זה לא קורה

ארבע שנים חלפו מאז החליטה הממשלה על הקמת מפעל לייצור אמוניה מגז טבעי בנגב, והפסקת פעילות המכל לאחסון חומר זה במסוף הכימיקלים בנמל חיפה. בינתיים, המכל עדיין מלא באמוניה, ושנה וחצי לאחר שהמכרז להקמת המפעל החדש היה אמור לצאת לדרך, פורסם רק השלב הראשון שלו, שכלל מיון מוקדם של החברות שהראו עניין בפרויקט.

אמוניה היא חומר חיוני למגזרי תעשייה רבים, ובהם מפעלים לייצור מזון ותרופות, התעשייה הביטחונית ותעשיית הדשנים. מדובר בחומר מסוכן, ושחרורו לסביבה בעקבות תקלה או חבלה מכוונת עלול לגרום לפגיעה קשה באוכלוסייה. השרים להגנת הסביבה הכריזו שוב ושוב על נחישותם ליישם את התוכנית הממשלתית, להפסיק את פעילות המכל בחיפה על פי לוח הזמנים שנקבע, אך די מהר התברר, שקל יותר לצאת בהכרזות, ואפילו לקבל החלטות, מאשר להפוך אותן למציאות.

העיכוב בפרסום המכרז נובע בין היתר מאי־ודאות בקשר לכדאיות הכלכלית של המפעל המתוכנן, הקשורה גם למחיר הגז הטבעי שהבעלים יצטרכו לרכוש. שאלה נוספת היא, היכן תאוחסן האמוניה במקרה של תקלה במפעל, אם המכל בחיפה יוּצא מכלל שימוש. גורם הקשור ליזמים המעוניינים להקים את המפעל אומר, שעל הממשלה ליישם את החלטתה, לפרסם מכרז ולבחון אז את יכולת היזמים לעמוד בו.

מיכל האמוניה צילום צפריר רינת

מיכל האמוניה, צילום: צפריר רינת

 

 
כדורי פלסטיק צילום צפריר רינת

כדורי הפלסטיק על גג המיכל, צילום: צפריר רינת

 

 

 

 

 

 

 

 

בעמותת "צלול", הנאבקת להפסקת פעילות המכל, אומרים, שאי פרסום המכרז הוא מחדל חמור של המשרד להגנת הסביבה וכי על השר החדש לטפל בנושא בדחיפות כדי למנוע "אסון מחריד". מהמשרד להגנת הסביבה נמסר, שוועדת המכרזים מגבשת בימים אלה את תנאי השלב השני למכרז להקמת המפעל במישור רותם בנגב, כולל הסדרים לפעילות השוטפת של המפעל בשגרה ובחירום. מחירי הגז ייקבעו על פי מדיניות הממשלה החדשה, ויפורסמו בהתאם.

ברור כעת, שלפחות בשנתיים הבאות, ואולי אף מעבר לכך, ימשיכו לפרוק אמוניה בנמל חיפה ולאחסן אותה במכל השנוי במחלוקת. המכל הוקם על ידי חיפה כימיקלים, אבל הוחזר למדינה, וכיום החברה שוכרת אותו וממשיכה להפעילו. רוב האמוניה עוברת לשימוש של חיפה כימיקלים וחברה נוספת, שבבעלות כי"ל, למטרות ייצור דשנים. היתר מועבר לשימושים אחרים, ובהם תהליכי קירור במפעלי מזון.

על שלט הכניסה למתקן בחיפה כתוב, שזהו מסוף האמוניה הלאומי, אבל כיום אין למתקן היתר בנייה מאחר שעיריית חיפה, הרואה באתר גורם המסכן את התושבים, סירבה להעניק לו היתר כזה בנימוקים תכנוניים שונים. חיפה כימיקלים עתרה לבית משפט המחוזי בחיפה נגד ההחלטה, אך נדחתה. דיון בערעור שהגישה לבית המשפט העליון אמור להתקיים עוד חודשיים.

על פי בדיקה שערכה חברת התכנון "אתוס" בעבור המשרד להגנת הסביבה, במסגרת בדיקת חלופות למערך היבוא והאחסון של האמוניה, הסיכון העיקרי מפעילות זו הוא דווקא מהאוניות המייבאות את החומר לישראל ממדינות כמו אוקראינה. לאוניות הללו אין אמצעי מיגון למקרה של תקלה או פגיעה מכוונת. קבוצת מדענים ומהנדסים המאוגדים ב"פורום עזרא למניעת אסונות" טוענת כבר שנים, שגם המכל עצמו מהווה סיכון, שכן לא עבר את בדיקות התקינות הנדרשות, ויש חשש לקריסתו ולשחרור כמות גדולה של אמוניה לאוויר, דבר שעלול לגרום לאסון רחב ממדים באזור חיפה.

אנשי חיפה כימיקלים מציגים תמונה שונה לגמרי. הם מזכירים בין היתר בדיקה של מצב המכל שנעשתה באחרונה על ידי חברה בינלאומית ששמה EEG. החברה מצאה שאין סימנים משמעותיים לסדקים המשפיעים על מבנה המכל וקבעה, שניתן להאריך את זמן החיים שלו עוד ב–55 שנה, החל בפברואר 2015.

מה שאמור למנוע פיזור אמוניה לסביבה במקרה של תקלה הוא מיגון של קירות בטון ומאצרה גדולה, שאליה יתנקז חומר שדלף. על פי חיפה כימיקלים, במתכונת שבה פועל המכל, במקרה של נזק ישיר יכול להיווצר הבזק המשחרר אמוניה לאוויר, אבל מדובר בכמות זעירה מתכולת המכל. עם זאת, אנשי החברה אינם יכולים לשלול את האפשרות, שבמקרה של תנאים מטאורולוגיים יציבים, המעכבים פיזור יעיל של מזהמים באוויר, עלול ענן אמוניה לרבוץ מעל חיפה ולסכן את התושבים.

אם תהיה קריסה מוחלטת של כל קירות המגן, והאמוניה תצטבר בשלולית גדולה מסביב למכל, מה שאמור להגן על תושבי חיפה הם אלפי כדורי פלסטיק המרוכזים כיום בחצר המקיפה את המכל. ייעודם הוא לכסות בהמוניהם את השלולית ולמנוע התנדפות אדים רעילים לאוויר.

אבל הכדורים הללו ויתר אמצעי המיגון לא הצליחו להרגיע עד היום את תושבי האזור. הם יהיו שמחים להשתתף בחנוכת מפעל חדש בדרום.

תראו באיזו מסיבה מגניבה פתחנו את עונת הרחצה. מי שלא בא – הפסיד

זה התחיל בתחרות סאפ שאורגנה על-ידי הגולש עמית ענבר, נמשך בטורניר כדור מים. אחר כך החתמנו המון מצטרפים חדשים למגני הים. בערב, עם שקיעה, שמענו הופעה של הזמרת המצויינת דפנה ארמוני ומיד אחריה, הופעה בלתי נשכחת של הגדולים מכולם, להקת כנסיית השכל. וכן, לא מאוחר להצטרף למגני הים.

לאלבום המלא. צילומים: ליאור גולסאד.

סאפמנצחיםחולצותמאיהדליה ולילךלהקה2ליאורקהלמכמורת1דפנהמכמורת2

תקנות תרומה

תקנון תרומה

אנו מודים לך על נכונותך לתרום לעמותת צלול. תרומתך תשמש לקידום מטרות העמותה ותסייע בהגשמתן.

בדף מאובטח זה ניתן לתרום בצורה נוחה וקלה באמצעות כרטיס אשראי.

התרומה מאובטחת במנגנון הצפנה מתקדם על פי טכנולוגית SSL  העומד בתקן PCI   העולמי.

תורמים יכולים להיות רק מי שגילם עולה על 18 שנים. אם גילך נמוך מ- 18, הינך מתבקש שלא לתרום באמצעות דף זה.

אנו מבקשים להבהיר כי התרומה תופנה למימון פעילות העמותה, על פי שיקול דעתה.

תורם אשר בוחר לתרום "תרומה חודשית קבועה" מסכים לכך שחשבונו יחויב מידי חודש בסכום שבחר.

ביטול עסקת תשלום שנעשית באמצעות אתר זה, הן כתרומה חד פעמית והן כתרומה חודשית קבועה יהיה בהתאם לקבוע בחוק.

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והאמור בו חל לגבי גברים ונשים כאחד.

בעקבות דרישת "צלול": חוף קצא"א יושב לציבור

בעקבות דרישת עמותת צלול, חלק מחוף הים באילת, הכולל גם ריף אלמוגים, שהיה בשליטת קצא"א (חברת קו צינור נפט אילת אשקלון) למעלה מ- 50 שנה יוחזר לציבור. בשלב הראשון יחוזר חback1024וף באורך 200 מ', מצפון לריף הדולפינים, ויוגדר כשמורת טבע.

על החזרת החוף החליטה ועדה בין-משרדית לבדיקת שימושי הקרקע של חברת קצא"א באילת, בראשה עמד המשרד להגנת הסביבה. הוועדה הוקמה על-ידי סגן השר, אופיר אקוניס, בעקבות אירוע הדליפה בצינור הנפט, בסמוך לבאר אורה, שזיהם את שמורת עברונה.

עמותת צלול דורשת להסיר את החיסיון מעל פעולותיה של חברת קצא"א ולהפוך אותה לחברה שקופה לציבור, כיתר החברות הממשלתיות.

דו"ח 2015: שבע סגירות למשך 49 יום

אשפה בחוףעונת הרחצה תיפתח ברחבי הארץ – אך לא בחוף ניצנים, שם כבר 49 ימים זורם ביוב לים בגלל תקלה; בחורף האחרון אירעו עוד שישה מקרי זיהום ביוב בים, שנמשכו 35 ימים נוספים – זאת לעומת 4 ימים בסך הכל בחורף הקודם. עמותת צלול: "מישהו חייב לתת את הדין ולהפסיק לאלתר את הטלת השפכים בים"

עונת הרחצה 2015 תחל מחר ברחבי הארץ לאחר חורף שהיה רווי בזיהום. במהלך עונת החורף 2014-2015 זרם ביוב לים במשך 84 ימים, בשישה אירועים שונים.

האירוע החמור ביותר מתרחש כבר 49 ימים ברציפות באזור אשקלון. תקלה במכון טיהור השפכים של אשקלון גורמת להגלשת עודפי ביוב לנחל אבטח ומשם לחוף ניצנים. כתוצאה מכך לא ייפתח מחר החוף לרחצה.

בנוסף אירעו חמש תקלות נוספות במערכת הביוב ברחבי הארץ שגרמו לזיהום הים במשך 31 ימים. כמו כן, במשך ארבעה ימים נוספים זהם ביוב בחופי חיפה תחת היתר של המשרד להגנת הסביבה, מאחר שהיה צורך לבצע עבודות שדרוג למערכת הביוב העירונית. נוסף על כך, במה שהפך כבר לשגרה, קיבל השפד"ן מראש מהמשרד להגנת הסביבה היתר חירום להזרים לים עודפי ביוב במהלך החורף.

בסיכום כללי זוהם הים בביוב במשך 84 ימים לפחות בסתיו ובחורף האחרון. מדובר בעליה חדה לעומת חורף 2013-2014 במהלכו אירעו שתי הזרמות ביוב בלבד, שנמשכו 4 ימים. הסיבה המרכזית לפער הגדול היא כמויות הגשם הגדולות השנה, שאיפשרו לרשויות להזרים עודפי ביוב לים בימי הסערה.

תקלות ביוב בחורף 2014-2015:

רשותחוףהתחלהסיוםמשך ימים
חיפהדדו25/10/201431/10/20147
השקט31/10/20147
כרמל31/10/20147
ראשון לציוןדרום22/01/201526/01/20155
חוף אשקלוןחוף ניצנים03/03/2015ההזרמה נמשכתנמשך כבר 49 ימים וטרם הסתיים
קריית יםקריית ים01/04/201506/04/20155
* בנוסף, כאמור, הזרמת ביוב בהיתר במשך 4 ימים בחיפה לצרוך שדרוג מערכת הביוב העירונית.

 

 

בעמותת צלול מותחים ביקורת קשה על עיריית אשקלון והמועצה האזורית חוף אשקלון שפוגעות באיכות החיים של רבבות תושבי האזור, ומזהמות את הים במשך כמעט 50 יום. "לציבור נמאס שהרשויות מנצלות את החורף והגשם באופן קבוע לזיהום הים. הגיע הזמן לעשות לזה סוף ושהאחראים יתנו על כך את הדין", אמרה מאיה יעקבס, מנכ"ל צלול.

 

פתיחת עונת קיץ 2015 – אין מספיק חופים מוכרזים

עונת הרחצה תיפתח בא' באייר תשע"ה, 20 באפריל 2015, ותסתיים ב-12 באוקטובר 2015. סה"כ-190 יום.

אורך חופי הים התיכון הוא 196 ק"מ, כאשר 14 ק"מ בלבד מתוכם פתוחים לשימוש הציבור כחופי רחצה מוסדרים. כל שאר החופים תפוסים על ידי מחנות צבא, תשתיות ומתקנים נוספים. לאורך החוף ישנם 93 חופי רחצה, שבהם שירותי מציל (בכנרת 27 חופים, בים המלח 16 חופים ובים סוף ארבעה חופי רחצה). שירותי ההצלה מסתיימים בד"כ בשעה 18.00.

המשמעות היא שגם בעונת רחצה זו יאלץ הציבור להצטופף במספר קטן של חופי רחצה, שמספרם לא גדל בשנים האחרונות, למרות הגידול באוכלוסייה והעלייה בביקוש לבילוי בחוף הים. עובדה זו דוחקת את הציבור לחופים הלא מוכרזים תוך סיכון חיים (בחופים לא מוכרזים אין שירותי הצלה ותדירות ניקיון החוף נמוכה).

לקראת עונת הרחצה 2015 דורשת עמותת צלול ממשרד הפנים:

 • להוסיף ללא דיחוי חופי רחצה מוכרזים שבהם ניתנים שירותי הצלה.
 • להאריך את שעות עבודת המצילים ולהתאימם לשעות האור בקיץ.
 • לייחד דגל נפרד לסגירת חופים בעקבות זיהום בביוב. כיום מניפים המצילים דגל שחור, שאינו מונע גישת ילדים למים הרדודים ואינו מסביר לציבור את הסכנה הבריאותית האורבת במים.

 

מהרשויות המקומיות:

 • למנוע זרימת ביוב ונגר עירוני לים באמצעות הקמת משאבות קיץ על הנקזים העירוניים שבחופים.
 • לבדוק את ניקיון החול בפתחי הנקזים העירוניים, שמזדהם כתוצאה מדליפות ביוב מהנקזים בקיץ. במקרה של גילוי זיהום בחול, יש לנקותו או לפנותו מהמקום וכן להציב שלטי אזהרה לציבור.
 • להגביר את תדירות ניקיון החופים המוכרזים והלא מוכרזים ואת אכיפת חוקי הניקיון בחופים.
 • להורות לזכיינים המשכירים כסאות ושמשיות להשאיר שטח פנוי בחופים למי שרוצה לשבת על מגבת.

 

ממשרד הבריאות:

 • לייצר תקן לבדיקת החול בנקזים העירוניים. זאת, לאחר שבעקבות חשיפת "צלול" בקיץ 2014 את ממצאי הזיהום החמורים בחול במוצאי הנקזים, התברר שאין תקן לנושא ולכן לא בודקים את החול בכלל.
 • לחייב את הרשויות לבצע בדיקות לזיהוי מזהמים גם בחופים המשמשים גולשים, כדי לוודא שהם אינם נחשפים לסכנות בריאותיות בעקבות שהייה ממושכת במים.

 

 

ניוזלטר מגני הים – אפריל 2015 – הזמנה לאירוע פתיחת עונת הרחצה

חברים יקרים,

עמותת צלול חגגה בשבוע שעבר (א') 15 שנות הגנה על הים, על החופים ועל הנחלים של ישראל באירוע שהתקיים במוזיאון תל אביב. במהלך האירוע הענקנו אות הוקרה למר מוריס קאהן, על תמיכתו רבת השנים בעמותה. את אות ההוקרה הגישו רעיית נשיא המדינה, הגב׳ נחמה ריבלין, ויו״ר "צלול" מר בנג'י קאהן.

במהלך הערב העלינו על נס את הישגיה הרבים של העמותה: סגירת כלובי הדגים של החקלאות הימית במפרץ אילת, סיוע ללוחמי השייטת שנפגעו במהלך צלילותיהם בנחל קישון המזהום והדרישה לניקוי הנחל הקטלני, הקמת מתקני טיהור שפכים ברחבי הארץ שהובילו להפסקת הזרמת שפכים לנחלים, ניקוי הנחלים לכיש, נעמן, אלכסנדר, ירדן, שגור ואחרים, קידום פתרון להפסקת זיהום הים על-ידי השפד"ן, קדום החלטת ממשלה לסגירת מיכל האמוניה של חיפה כימיקלים במפרץ חיפה ועוד.

עוד סיפרנו על היעדים לעתיד, בהם הדרישה להקפדה סביבתית בכל הקשור לקידוחי הגז והנפט בים, הקמת רשות ים וחופים, הפסקת זיהום הנחלים, אישור החוק לצמצום השימוש בשקיות פלסטיק, ועוד ועוד. במהלך הערב הצטרפו רבים למגני הים של עמותת צלול, רשת המתנדבים למען הים והחופים.

אנו מודים מקרב לב לכל מי  שהקדיש מזמנו והשתתף בערב חשוב זה. תודה למיכאל אלוני שהנחה את הערב ותודה מיוחדת לברי סחרוף על הופעה סוחפת.

מאחלת לכולנו חג אביב שמח ופורח.

מאיה יעקבס, מנכ"ל צלול

לתמונות מהערב לחצו כאן


אירוע חותרים לים צלול- SUP מגני הים 2015

זה קורה שוב – אנו פותחים את עונת הרחצה 2015 בהפנינג ענק הכולל תחרויות מאתגרות והופעה של להקת כנסיית השכל.

יום שבת ה- 2.5.15 בחוף בננה ביץ', מכמורת.

 • תחרות SUP מגני הים.
 • SUP פולו  – לראשונה בישראל.
 • משחק כדור מים חופים.

עלות ההרשמה לתחרות 100 שקל תרומה לעמותת צלול להמשך פעילות השמירה על הים, החופים והנחלים של ישראל. כולם מוזמנים.

להרשמה לתחרות: 09-8666991


שבוע ניקיון חופים של מגני הים 

תודה רבה למגני הים של "צלול": חניכי מועדון "קאנטרי סרף סקול", חברת "רובידיום", חניכי מועדון "סרף קלאב", חניכי מועדון "לי-גל", חניכי מועדון "גליש", חניכי מועדון "קונטיקי" ותלמידי כיתה ג'1 מבית הספר ויתקין, שיצאו השבוע לנקות את החופים הבלתי מוכרזים במסגרת שבוע ניקיון פסח 2015.

גם אתם מוזמנים להצטרך ל"מגני הים", להוביל נקיון חופים ולעזור לנו לשמור על הסביבה הימית.

מה עושים?

1. מצטרפים למגני הים.

1. בוחרים חוף אותו אתם רוצים לנקות.

2. מגייסים קבוצה של 10-20 חברים. (כמובן שאם יותר  זה מבורך…)

3. שולחים לסיגל – sigalb@zalul.org.il – שם ראש קבוצה+מספר אנשים+שם החוף.

4. אנחנו נספק לכם את כל הציוד הדרוש לפעילות וכן הנחיות מפורטות.

בזכותכם יהיה פה צלול!

מגני הים פשטו על החופים

ניקיון חוף הרצליהבמהלך פעילות ניקיון פסח בחופים וכהכנה לפתיחת עונת הרחצה, יצאו כ- 300 מתנדבים לנקות את חופי הארץ מצפון לדרום. בין המתנדבים: ילדים, הורים, בני נוער קייטני גלישה ועובדי חברות. בין החופים שנוקו: עמק חפר, געש, אשדוד, תל אביב, חיפה ונתניה.

המתנדבים אספו כמויות אדירות של אשפה שכללה פסולת פלסטיק, בקבוקים, שברי רהיטים, פרטי לבוש, קשי שתיה ועוד.

הזמנה לערב ההתרמה

 

נמאס לכם שחוף הים שלכם מלוכלך?

נמאס לכם שסוגרים לכם את הים בעקבות הזרמת שפכים?
 
יש לכם הזדמנות לשנות!
 
בואו להיות חלק מערב התרמה של עמותת צלול למען הים, החופים והנחלים, יחד עם השחקן מיכאל אלוני ובהופעה של ברי סחרוף.
 
נותרו כרטיסים אחרונים בלבד!!!
בואו לעזור לנו במאבקינו וליהנות מהופעה אדירה.
 
רכישת כרטיסים אצל הילה: 052-4371713 בהזמנה טלפונית בלבד.
לא ניתן לרכוש כרטיסים באירוע עצמו. 

מחיר כרטיס: 180 ש"ח, 360 ש"ח, 500 ש"ח  1,000 ש"ח. התרומה מוכרת לצרכי מס על פי סעיף 46 א' ומועברת ישירות לעמותת צלול.

מתי זה קורה?

יום א', 22.3.15 בשעה 20:00 במוזיאון תל אביב. הביאו חברים והפיצו למי שאפשר. 

מהרו והבטיחו את מקומכם.

להפצת ההזמנה לחצו כאן.

בעזרתכם יהיה פה צלול.

 

כתב אישום נגד ג'קי לוי. מה עם דני עטר?

קניון הבזלת בנחל חרוד

המשרד להגנת הסביבה הגיש כתב אישום כנגד ראש עיריית בית שאן לשעבר, ג'קי לוי, המתמודד על מקום בכנסת ברשימת הליכוד, בעקבות הזרמת שפכים לנחל חרוד. על-פי כתב האישום, עיריית בית שאן המשיכה להזרים שפכים לנחל גם אחרי השלמת הקמת מכון טיהור השפכים (מט"ש) האזורי ב-2009, ובכך גרמה לזיהום קשה של הנחל. לא רק זאת. גם אחרי ההתחברות למט"ש המשיכה העירייה להזרים שפכים לנחל בעקבות תקלות במערכת הביוב. יש לציין, כי "צלול" ניהלה קמפיין ממושך כנגד לוי, בדרישה להתחבר למט"ש, כאשר לוי דחה את ההתחברות בשל טענות שונות ומשונות.

עתה  דורשת "צלול" מהמשרד להגנת הסביבה להגיש כתב אישום גם כנגד ראש המועצה האזורית גלבוע, דני עטר, המתמודד על מקום בכנסת ברשימת המחנה הציוני. עטר מעקב את התחברות ישובי המועצה למט"ש בית שאן מזה שש שנים ומזהם אף הוא את נחל חרוד.

בתמונה: קניון הבזלת בירדן הדרומי בו זורמים שפכים שמקורם בנחל חרוד

ניוזלטר ינואר 2015: האתגרים שלנו לשנה הקרובה

חברים יקרים,

שנת 2015 מציבה בפנינו אתגרים רבים. הים שלנו, שהוא מקור לחמצן, למזון ולמי שתייה והמשמש כאתר נופש לכולנו, מצוי בסכנה גדולה מאי פעם. אם לא נפעל עתה בנחישות להגנתו, הוא יחדל להתקיים כפי שהוא כיום.

על הים שלנו מאיימים גורמים רבים: רשויות ומפעלים מזרימים שפכים וקולחים, מתקני הקידוח הגז והנפט בים פועלים ללא פיקוח וללא אמצעי הגנה מספיקים, השפד"ן ממשיך להזרים בוצה מזוהמת.

 גם הנחלים שלנו סובלים מזיהום, מהזנחה ומשאיבת יתר של המעיינות, תוך סיכון מקורות המים ופגיעה בנוף ובאתרי הטיול האהובים על כולנו.

אני קוראת לכם לעזור לנו לחולל שינוי ולהציל את הים ואת הנחלים:

יחד נדרוש להפסיק את הזרמת השפכים המזוהמים לים. יחד נכריח את המדינה לחוקק חוקים ולהצטייד בציוד לצמצום זיהום ים, יחד נפעל למען הפסקת הזרמת בוצת השפד"ן לים. יחד נדרוש לאסור הזרמת שפכים לנחלים ולאמץ פתרונות שימנעו הזרמת ביוב לנחלים ולים בעת גשם.

אני מתחילה את 2015 באופטימית ובתקווה שהשינוי אפשרי. הצוות המקצועי שלנו מחויב למשימה ומוכן לפעולה בדרכים יצירתיות ולוחמניות כדי להגן על המשאב היקר שלנו. ניסיון העבר מוכיח שדבקות במטרה מובילה להצלחות גדולות.

בתום מערכת הבחירות יצטרפו לכנסת מחוקקים חדשים, שאינם בקיאים בנושאים הסביבתיים החשובים לכם ולנו, נפעל לגיוסם להגנת הים, הנחלים והמים.

כדי שנצליח באתגר השמירה על הים ועל הנחלים, אני מזמינה אתכם לתרום לנו ולהצטרף עוד היום ל"מגני הים" של  עמותת צלול. כל אחת ואחד מכם יכול להיות חלק מהשינוי. יחד נצליח לשמור על הים.

אני מזמינה אתכם לצפות בתחקיר "למה אנחנו הורגים את הים?", במסגרת תוכנית  "המערכת" של מיקי חיימוביץ', הערב ב- 21.00 בערוץ 2.

tormim2

                                                                                                                                                                                                                שלכם,

                                                                                     מאיה יעקבס, מנכ"ל
                                                                     

           

                                                                                                                                         

 

ים בסערה – גם מסוכן, גם מזוהם

20150106_114023עמותת צלול פנתה למשרד לבריאות, למשרד להגנת הסביבה ולרשויות המקומיות בדרישה שיודיעו לציבור שלא להכנס לים אחרי גשם חזק וזאת בשל הסכנה הבריאותית הקשה.

בעת גשם חזק זורמים לים מים רבים מהיבשה באמצעות הנקזים העירוניים ובאמצעות הנחלים. מים אלה מכילים דלקים, שמנים ומי ביוב המגיעים לים ולנחלים בשל הזרמות ביוב פיראטיות ולעיתים גם מכוונות. שחיה במים מזוהמים עלול לגרום למחלות עור, למחלות מעיים ולמחלות הקשורות במערכת הנשימה. יש לציין' שאזהרות כאלה מקובלות גם במקומות אחרים בעולם. כך למשל, בקליפורניה ההוראה היא שלא להכנס למים כ-72 שעות לאחר גשם כבד.

 

פצצה מתקתקת: ישראל לא ערוכה לדליפה בים

האם תרחיש דומה לדליפת הנפט הגדולה במפרץ מקסיקו ב-2010 יכול להתחולל בישראל? מאיה יעקבס, מנכ"ל עמותת צלול טוענת שכן, משום שהמדינה כלל לא ערוכה להתמודדות עם דליפה מאסדת קידוח – לא בציוד ולא בכוח אדם. הנזק למשק עלול להיות הרסני. 

להמשיך לקרוא

"צלול" ממליצה לממשלה לאמץ את המודל הנורבגי

קידוח נפט 2על רקע הויכוח הגובר בציבוריות הישראלית בשאלת הניהול הנכון של משאבי הגז והנפט, מציעה עמותת צלול לממשלה לאמץ את המודל הנורבגי, שמדינות רבות נושאות אליו עיניים. המודל מבוסס על חברה ממשלתית האחראית על הקידוחים, על חלוקת הגז והנפט, על יצוא הגז והנפט ועל פיתוח תשתיות נפט וגז גם במדינות אחרות. המודל מאפשר פיתוח תעשיית נפט וגז מתקדמת, אך גם מקדיש את הרווחים העצומים לשיפור תנאי חייהם של התושבים, עד כי נורבגיה נחשבת כיום לאחת ממדינות הרווחה המתקדמות בעולם.

איך הנורבגים עשו זאת?

כשממשלת נורבגיה החליטה ב-1972 להיכנס לתחום חיפושי הנפט, היא הקימה את תאגיד הנפט הלאומי Statoil, עליו הוטל לפתח את התחום ולרכוש ידע בינלאומי עדכני. כשנתיים לאחר הקמת התאגיד, ב-1974, התגלה בים הצפוני שדה הנפט הראשון Statfjord field, שהחל לפעול ב- 1979 וסיפק נפט בעיקר לשוק המקומי.

בשנות ה-80' החליטה ממשלת נורבגיה להפוך את  פעילות הקידוחים  לבין-לאומית  וקבעה מדיניות המעניקה עדיפות לתעשייה המקומית בנושא רגולציה וחקיקה, אשר השתנתה ואוזנה ככל שהחברות הנורבגיות התחזקו וקיבלו מעמד מוביל. ב- 1984 הקימה המדינה קרן לאומית SDFI  -State's Direct Financial Interest, שהיא הבעלים הישירים של רישיונות החיפוש וההפקה של גז ונפט במדף היבשת הנורבגי. לחברה זו מוזרמים מחצית מתקבולי הנפט למען העתיד ולמען השנים שבהם מאגרי הגז והנפט יתדלדלו. Statoil שמרה על מעמדה כמנהלת אחזקת הרישיונות והמשווקת של הנפט והגז.

ב- 2001  החליטה ממשלת נורבגיה לרשום את התאגיד למסחר בבורסה הנורבגית והאמריקאית מתוך מטרה לפתח את הענף ולספק תעסוקה לרבים, ליצור מובילות בין-לאומית בתחום ולשלב בין עקרונות סביבה ואנרגיה. התאגיד הפך לחברה בע"מ. כהמשך להחלטה זו נקבע, שלפחות 2/3 ממניות התאגיד יהיו בבעלות המדינה. ב- 2007 רכשה המדינה את מניות חברת Norsk Hydro, שהיתה בעלים של תגלית נפט בים הצפוני. בנוסף הוקמו שתי חברות חדשות: Petoro המנהלת את האינטרסים הכלכליים והתקציבים ואת קרן SDFI  ו-Gassco המנהלת את מערכת ההולכה משדות ההפקה אל המדינה. Statoil  מספקת שירותים טכניים לשתי החברות.

על פעילות הקידוחים אחראים שורה של משרדי ממשלה. החלוקת  יוצרת חלוקות סמכויות ברורה ופיקוח הדוק על החברה הממשלתית:

משרד האנרגיה והנפט: אחראי על מדיניות האנרגיה והוא זה המפקח על מינהל הנפט NPD.

משרד העבודה: אחראי על הרשות לבטיחות PSA, האחראית על תחום הבטיחות, החירום, הסביבה והבריאות.

משרד הסביבה ומשרד הבריאות: אחראים על רשות האקלים והזיהום הקובעת את הסטנדרטים  לפליטות ומאשרת את מסמכי ניתוח הסיכונים הסביבתיים ומנטרת את הסביבה הימית.

מדיניות החברה הממשלתית היא כניסה למדינות בעלות פוטנציאל קידוחים כמפעילה וכשותפה, מתוך מטרה לאזן בין התנודות בפעילות במדף היבשת הנורבגי, אך גם כדי לרכוש ידע וטכנולוגיות חדשות. מדיניות זו נועדה להבטיח יכולת ארוכת טווח לחברה ולהבטיח תעסוקה בתחום הנפט והגז גם לאחר הירידה בכמות המחצבים המקומיים. חברת Statoil פועלת כיום ב- 36 מדינות ומספקת פרנסה לכ-230 אלף איש. החברה הגדילה את הכנסות המדינה באחוזים ניכרים, תוך דרישת תמלוגים גבוהים מאד בחקיקה (בזמנים מסוימים רמת התמלוגים עמדה על 90%). המדינה אמצה כללי סחר נוקשים ברישיונות לשדות, תוך העדפת החברות המקומיות, ופיתוח החברות הלאומיות לצורך הפיכתן לחברות בין-לאומיות אשר יניבו תמלוגים נוספים למדינה. כסף זה הושקע בפנסיות, ברווחה ובתכנון העתיד של אזרחיה. כיום נורבגיה נחשבת לאחת מיצרניות האנרגיה הגדולות בעולם. ביולי 2014 הפיקה המדינה כשני מיליון חביות גז, נפט וקונדנסייט. נורבגיה היא יצואנית הנפט השביעית בעולם ומספקת כחמישית מהביקוש לגז במדינות האיחוד האירופי.

המודל הישראלי

המשרד הממשלתי האחראי על קידוחי הגז והנפט בארץ הוא משרד התשתיות, האנרגיה והמים. חלוקת רישיונות הקידוח נעשית על ידי הממונה על ענייני הנפט, לאחר התייעצות עם מועצת הנפט, גוף בשליטת משרד האנרגיה והמים, שבו נציגים של משרדי ממשלה אחרים וכן נציגי ציבור. מועצת הנפט פועלת מכוח חוק הנפט, שנחקק ב-1952, רישיונות הקידוח מחולקים לתקופות קצובות מראש.

עתודות הגז הראשונות בים התיכון התגלו ב-1999 על ידי שותפות ים תטיס. בפברואר 2000 התגלה מאגר נוסף בשדה מרי. הפקת גז מסחרית החלה ב-2004. הגז מסופק לחברת החשמל. בינואר 2009 גילו נובל אנרג'י, אבנר ודלק קידוחים את מאגר תמר ובו 283 BCM. בזכות יכולת זו מספקת המדינה חלק ניכר מצריכת האנרגיה שלה באמצעות גז.

נראה שעד כה עשתה ממשלתה ישראל את כל הטעויות האפשריות בניהול משאב הגז החדש שנמצא בים התיכון:

 • משרד האנרגיה והמים שעליו הוטל לנהל את המשאב החדש, לא נערך בזמן.
 • משרד האנרגיה לא פעל לשינוי חוק הנפט המיושן והוא אינו מנסח תקנות חדשות.
 • מועצת הנפט, האחראית על חלוקת הרישיונות, נעדרת שקיפות ומומחיות.
 • חוק התלמ"ת, שנועד להגן על הים בעת דליפה לא אושר עד עצם היום הזה (החוק נמצא בהליכי חקיקה למעלה משש שנים).
 • הממשלה אינה דורשת העסקת חברות ישראליות ועובדים ישראלים ומונעת התמקצעות של חברות ישראליות בתחום.
 • חלוקת התמלוגים למדינה (ועדת שישינסקי) נקבעה רק אחרי לחץ ציבורי רב שגרם להקמת הוועדה.

מה ישראל יכולה ללמוד מהמודל הנורבגי

 • אחריות ממשלתית מלאה על הקידוחים, כולל הקמת חברה ממשלתית הדואגת לכך שתקבולי הגז יכנסו לקופת המדינה ולא רק לכיסי היזמים.
 • הפיכת הענף לישראלי על-ידי התמקצעות התעשייה המקומית. ניתן להשיג זאת באמצעות הנחיה ברורה לפיה אחוז קבוע מראש של העובדים חייבים להיות ישראלים. כמו גם חיוב להעסקת חברות בת ישראליות בתחומי הפעילות השונים והשוטפים.
 • שמירת עתודות הגז לאזרחי המדינה ויצוא של העודף בלבד – מדיניות כזו תייצר ביטחון אנרגטי לתושבים ותמנע בזבוז כספי מיותר.
 • הפרדת סמכויות בין גופי הפיקוח השונים – הפרדה בין הגוף המתפעל לבין הגוף המבקר חיונית בתחום זה במיוחד.
 • הקמת גוף שידאג לעדכון הרגולציה בנושא הקידוחים.
 • פיתוח תעשייה נלוות.
 • שימוש בתקבולי הגז לטובת רווחת האזרחים (דאגה לפנסיה).
 • אימוץ הדירקטיבה האירופית לשמירה על הים.

הביקורת על המודל הנורבגי

לאחרונה גוברים הקולות המבקרים את ממשלת נורבגיה, על-כך שהסתמכה יתר על המידה על תעשיית הנפט ולא השכילה לפתח מגזרים אחרים מצב שיש בו סכנות לא מעטות. לא רק זאת, ההסתמכות הרבה מדי על תקבולי הנפט, לדעת המבקרים, הפכה את הממשלה לבזבזנית. על-פי נתונים ההוצאה הממשלתית גדלה בשנים האחרונות במידה ניכרת (כ-20 מיליארד דולר בשנה). כל זאת על חשבון העתיד. תעשיית הנפט אפשרה לממשלת נורבגיה לפתח מודל רווחה נדיב מאוד, שהמשך קיומו תלוי בזרימה יציבה של כספים ממגזר הנפט. השאלה הנשאלת היא, מה יעלה בגורלם של הסדרים נדיבים אלה, כשהכסף מהנפט יפחת, כפי שמנבאים הכלכלנים. אם מדינת ישראל תחליט לאמץ את המודל הנורבגי, יהיה עליה לקחת בחשבון גם נושאים אלה.

כתבה בתשתיות

כתבה באתר טלנירי

 

 

 

 

השלב השני במלחמה באסון הנפט

evrona4המלחמה בזיהום הנורא שיצרה קצא"א נכנסה לשלב חדש. לאחר עבודות לשאיבת הדלק ולפינוי קרקע מזוהמת. מתחילים המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים (רט"ג) לשקול את המהלכים הבאים, כאשר הנטייה היא להשתמש בחיידקים "זוללי" נפט בתקווה שיפרקו את הנפט הנותר. במקביל, פרסם המשרד להגנת הסביבה קול קורא למומחים ולחברות שיש להן ידע בפירוק נפט, שיציעו הצעות בנושא זה. בינתיים, שכרה רט"ג עובדים לאיסוף ידני של הזיהום שהצטבר מסביב לצמחיה. העובדים הולבשו בבגדים לבנים וצוידו במסכות במטרה למנוע את שאיפת אדי הדלק.  (ראו בתמונה).

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ביקרה באתר האסון. בתום הביקור הודיעה יו"ר הועדה, ח"כ מירי רגב, כי תדאג לכך שקצא"א תשלם בעבור הנזק, ולא תטיל אותו על המדינה. הוועדה תקיים דיון נוסף בנושא במהלך פברואר 2015.

במהלך הביקור דרשה "צלול" מהוועדה להביא לסגירתה של קצא"א, כדי למנוע את אסון הנפט הבא.

arava3עברונה 2

חבר חדש במגני הים – הגל שלי

הגל שלי"הגל שלי" היא תוכנית חינוכית העושה שימוש בגלישת גלים כבכלי חינוכי המסייע לבני הנוער להתמודד עם האגרים ולחוות הצלחה. התכנית פועלת בשיתוף פעולה מלא עם צוותים חינוכיים בבתי ספר, פנימיות וביחידות לקידום נוער. מצטייני התכנית מוכשרים בוינגייט בקורס הדרכת גלישה ומשמשים כאחים בוגרים.

 לפרטים נוספים ולשאר החברים במגני הים.

 

 

עתירה לבג"ץ: הערבויות לקידוחים מגוחכות

קידוח נפט 2עמותת צלול עתרה לבג"ץ בדרישה שיורה למשרד האנרגיה והמים לשנות את נוסח ההנחיות הקובעות את הקריטריונים להפקדת ערבויות ובטוחות באשר לקידוחי הגז והנפט בים. לטענת "צלול", הקידוחים בישראל עמוקים ועתירי סיכון ולכן, בעת דליפה או תקלה יהיה צורך לפעול במהירות ולהפעיל גורמים שונים וציוד רב מתוך מטרה למנוע את הנזק הרב. ללא הפקדת ערבויות בסכום ראוי, עלות זו תוטל על המדינה ולא על החברות שבאחריותן קרה האסון. סכום הערבויות הקבוע כיום  הוא 7.5 מיליון דולר לרישיון ולחזקה. לדעת "צלול", סכום זה אינו משקף את רמת הסיכון הנשקפת מהקידוחים ואינו מתמרץ את בעלי זכויות הנפט לפעול להגברת הבטיחות במטרה למנוע תאונות ונזקים. "צלול" סבורה כי גובה הערבות  צריך להתחשב ברמת הסיכון בהתאם להיקף הנזק הצפוי במקרה הגרוע ביותר (worst case scenario) ולא בקריטריונים עמומים.

"צלול" מבקשת מבית המשפט להורות למשרד האנרגיה והמים להסביר:

 •  מדוע לא נקבע בהנחיות סכום ערבות גבוה יותר, ההולם את רמת הסיכון.
 • מדוע לא נקבע כי לממונה שיקול דעת להגדיל את סכום הערבויות במקרה של סיכון גבוה. (בעבר הממונה השתמש בשיקול דעתו כדי לקבוע  סכום ערבות כפול מהנקוב לרישיון בעל פוטנציאל לסיכון, ואף להכפיל אותו לאחר שהתגלתה תקלה. ההנחיות הקיימות שוללות  את שיקול הדעת שהחוק מקנה לו להגדיל את ערבות הקידוח, ומאפשרות לו רק להקטינן).

רקע: המדינה לא קיימה את החוק ולא גבתה ערבויות

סעיף 57(א) לחוק הנפט אוסר על הממונה על הנפט להעניק זכות נפט (רישיון או חזקה) אלא אם המבקש הפקיד ערבון או ערבות.  ל"צלול" התברר שהממונה הפר את החוק, ולאורך עשרות שנים העניק זכויות נפט, ביבשה ובים, ללא דרישת ערבויות. עוד התברר, שהמשרד היה ער להפרת החוק כבר ב-2001, ולמרות זאת התמהמה במשך למעלה מעשור בהסדרת המחדל. בדו"ח מבקר המדינה מאוקטובר 2013 העיר המבקר למשרד, להגנת הסביבה בנושא זה, אלא שהתברר שהממונה דרש ערבויות לשלוש חזקות מתוך חמש קיימות ולשמונה רישיונות קידוח בלבד מתוך 37 רישיונות קיימים. עוד התברר, שהערבויות נדרשו רק עבור קידוחים שהוערכו ע"פ שיקול דעת הממונה כ"קידוחים בעייתיים" וגם אז רק לפני תחילת הקידוח, ולא כתנאי למתן זכות הנפט, כפי שקובע החוק.

לאחר פרסום דו"ח המבקר ולחץ שהפעילה "צלול" הודיע המשרד כי יפרסם הנחיות, אולם גרר את התהליך על-פני חודשים ארוכים תוך דחיות חוזרות ונשנות. ההנחיות פורסמו בסופו של דבר באוגוסט 2014, אולם אז התברר, כי הן נמוכות ב-25% מערבויות הנזקים שנחשבו מתקבלות על הדעת אך לפני שנתיים, הן מעניקות מרחב לשיקול דעתו של הממונה באשר לגובהן, הן עמומות ואינן מאפשרות ביקורת ציבורית על התהליך.

מדוע יש צורך בהפקדת ערבויות מראש – לפני תחילת הקידוח?

חלק מהקידוחים בארץ מבוצעים בלחצים גבוהים, ובטמפרטורה גבוהה ובעומקים רבים. במקרה חירום או תקלה, יש צורך להפעיל מערך רחב של גורמים כדי לצמצם עד כמה שניתן את הנזקים שעלולים להיגרם לתשתיות בחוף ולסביבה. אם החברות לא יפקידו מראש ערבויות כפי שקובע החוק, עלות הפעלת מערך החירום לטיפול בדליפה פול על קופת המדינה, קרי על משלם המסים.

 

דו"ח 2014: החופים נסגרו שמונה פעמים למשך 24 יום

כולנו רוצים ים צלולבמהלך עונת הרחצה 2014 – שהחלה ב-1 במאי והסתיימה ב-23 לאוקטובר 2014 (סה"כ 176 יום) – נסגרו חופי רחצה שמונה פעמים למשך 24 יום. מרבית אירועי הסגירה נגרמו בעקבות תקלות במערכת הביוב ונמשכו 1-3 ימים. לשם השוואה, בעונת הרחצה 2013 נסגרו החופים למשך 23 יום.

שיאנית הסגירות ל-2014  היא העיר חיפה עם 19 ימי סגירה, שמחציתם (9 ימים) אירעו בעקבות דליפת נפט שמקורו בצינורות תשתית ישנים הדולפים לסביבה ומזהמים אותה. תופעה חמורה ומדאיגה שיש לטפל בה באמצעות איתור הצינורות הישנים והסרתם. כמו כן, יש להטיל אחריות על מבקשי ובעלי רישיונות עסק, לפרק תשתיות בגמר השימוש.

בהשוואה לשנים קודמות ניכרת מגמת שיפור קלה בהיקף סגירות החופים: בעונת הרחצה 2013 נסגרו החופים 8 פעמים למשך 23 ימים. זמן טיפול ממוצע היה 2.9 ימים. בעונת הרחצה 2012 נסגרו החופים 11 פעמים למשך 33 ימים. זמן טיפול ממוצע היה 3 ימים. בעונת הרחצה 2011 נסגרו החופים 14 פעמים למשך 75 ימים. זמן טיפול ממוצע היה 5.3 ימים. בעונת הרחצה 2010 נסגרו החופים 14 פעמים למשך 31 ימים. זמן טיפול ממוצע היה 2.2 ימים. בעונת הרחצה 2009 נסגרו החופים 12 פעמים. 

זיהום מנקזים עירוניים שהרשויות אינן מטפלות בו

hotemet2במהלך עונת הרחצה 2014 חשפה "צלול", זיהום בפתחי הניקוז העירוניים שבחופי הרחצה, המזהמים את החופים בביוב המסוכן לבריאות המתרחצים. עוד נחשפה העובדה המצערת לפיה משרד הבריאות אינו מכיר בבעיה ואין לו מדיניות בנושא. "צלול" דורשת ממשרד הבריאות ומהרשויות המקומיות לבדוק אזורים אלה ולהזהיר את הציבור מפני מזהמים. עוד קוראת "צלול" לרשויות להקים משאבות קיץ על פתחי הניקוז ולמנוע בכך הגעת ביוב לחופים.

אירוע זיהום חמור בשמחת תורה – "צלול" התלוננה במשטרה נגד ראש עיריית תל אביב-יפו

לצד סגירות החופים הרשמיות אירע במהלך חג הסוכות, בעקבות הגשם הראשון, אירוע זיהום חמור נוסף שלא זכה להתייחסות מצד הרשויות. למרות הנחיות המשרד להגנ"ס לרשויות המקומיות לנקות את תעלות הניקוז ולהיערך לגשם הראשון מבעוד מועד, הרשויות – ככל הנראה – לא פעלו בהתאם להנחיות ו"הופתעו" מן הגשם. בעקבות הגשם זרמו לים דרך צינורות הניקוז העירוניים בערים רבות לאורך החוף מי הגשם כאשר הם שוטפים ו"מנקים" את הכבישים ומערכות הניקוז העירוניות ומזהמים את הים בפסולת רבה, פגרי חולדות וחולדות חיות, אבק, שמנים ודלקים. לא רק זאת, למרות הזיהום החריף לא פרסם משרד הבריאות אזהרה לציבור ולא המליץ למשרד הפנים להורות על סגירת החופים. מדובר במחדל חמור וברשלנות שחוזרים על עצמם בכל שנה עם הגשם הראשון.

"צלול" הגישה תלונה למשטרה כנגד הרשויות האחריות לזיהום ופועלת לקיום דיון דחוף בנושא בכנסת.

לקראת עונת החורף דורשת "צלול" מהרשויות המקומיות ומתאגידי  המים והביוב, לקיים את החוק ולהפריד בין צינורות הביוב לבין תעלות הניקוז ולמנוע כניסת נגר וגשם לצינורות הביוב. הפרדה זו תמנע את הצפת צנרת הביוב ואת הזרמתו לים.  עוד דורשת "צלול" ממשרד הפנים וממשרד הבריאות להודיע על חופים מזוהמים בעקבות גשמים ולא להסתפק באזהרה כללית. יש להדגיש, כי בחופים רבים מתקיימת פעילות שחייה וגלישה בכל ימות השנה ומחובתו של משרד הבריאות להתריע על קיומם של מזהמים במים. חשוב לזכור שעונת הגשמים בישראל מתאפיינת לעיתים בהפוגות ממושכות הגורמות לכך שתופעת "הגשם הראשון" חוזרת על עצמה מספרפעמים בעונה.

 

ניקיון חופים

במהלך עונת הרחצה 2014 קיימה צלול כ-30 מבצעי ניקיון חופים בהם השתתפו כ-1,900 תלמידים, סטודנטים, חיילים, עובדי חברות מסחריות ו"מגני ים". הפעילות כללה הסברים והדרכות על חשיבות מניעת הגעת אשפה לים ועל הנזקים שגורמת האשפה לסביבה החופית ולסביבה הימית. במקביל, קיבלה "צלול" דיווחים רבים מהציבור על חופים מזוהמים באשפה, ביניהם  חוף פלמחים, שבאחריות המועצה האזורית גן רווה, חוף שמורת פולג, שבאחריות רט"ג וחוף זיקים שבאחריות המועצה האזורית חוף אשקלון. "צלול" קוראת למשרד הפנים ולמשרד להגנת הסביבה לעמוד על-כך שרשויות מקומיות ימלאו את חובתן ויאספו פסולת מן החופים שבאחריותן, תוך קניסת העבריינים.

 

"צלול" חוזרת על דרישתה להכריז על חופים נוספים כעל חופים מוכרזים וזאת כדי למנוע את הצפיפות הרבה בחופים, השולחת את הציבור אל החופים הלא מוכרזים, תוך סיכון חיי המתרחצים.

נצחון לצלול: הממונה על הנפט פרסם הנחיות לערבויות

קידוח נפט 2לאחר פניות חוזרות ונשנות של עמותת צלול  ואיומים בהגשת עתירה, פרסם הממונה על הנפט במשרד האנרגיה והמים הנחיות להפקדת ערבויות לבטחונות בקשר עם זכויות נפט. מטרתן של ערבויות אלה היא למנוע תאונת נפט בים וטיפול בנזקים אם תאונה כזו תתרחש.

לדעת "צלול", ההנחיות לוקות במספר כשלים כשבראשם העובדה שהסכומים אותם התבקשו החברות להפקיד נמוכים מדי:  2.5 מיליון דולר בעבור ערבויות בסיס בשתי הפקדות וכן ערבות נוספת של חמישה מיליון דולר. (ביבשה ערבות הבסיס היא של 500 אלף דולר והערבות הנוספת של 250 אלף דולר). טענה שנייה היא כנגד העובדה שהערבות הנוספת אינה ניתנת להגדהל וזאת לעומת הנוסח הקודם של הערבויות. עתה לא נותר אלא להמתין ולראות האם הערבויות אכן יאכפכו ב-30 לנובמבר 2014, המועד שנקבע לגבייתן.

 

האם ישראל ערוכה לצונאמי? כנראה שלא

מחקר חדש צופה כי במהלך 50 השנים הקרובות יכו בישראל גלי צונאמי שעלולים לגרום להרס ונזק רב. במקרה של רעידת אדמה בקרבת חופי ישראל, יישארו לתושבי מישור החוף 15 דקות בלבד לעלות למקום גבוה על מנת להינצל. האם המדינה ערוכה לתרחיש האימים?

מנכ"ל צלול, מאיה יעקבס, מסבירה מדוע המדינה אינה ערוכה.

 

מחאה: השפד"ן מורח אותנו בירוק

masait5שיא הצביעות. הנהלת השפד"ן החליטה להציג מייצג שמטרתו להסביר לציבור את הנזק שגורמים המגבונים הלחים המושלכים לאשפה. במרכז המייצג אסלה ענקית בצבע ירוק, שנועדה להדגיש את דאגתה הרבה של הנהלת השפד"ן לסביבה. "גרין ווש", שאין בוטה ממנו.

עמותת צלול החליטה לחשוף בפני הציבור הרחב את פרצופה האמיתי של הנהלת השפד"ן והציגה משאית עליה שלט ענקהמזכיר לציבור את hotemet2העובדה שהשפד"ן שופך עדין לים התיכון 5.6 מיליון מ"ק בוצה שפכים בשנה וגורם בכך לזיהום הים. אם לא די בכך, הנהלת השפד"ן פנתה לבית המשפט העליון בבקשה לפטור אותה מתשלום היטל הזרמה לים. פטור זה מסכן את רעיון היטל ההזרמה ועלול לגרום למזהמים נוספים לנסות לחמוק מתשלום.

אם התנהגות השפד"ן מרגיזה אתכם חתמו על העצומה שלנו.

 

צלול לפיקוד העורף: מנעו את כניסת אונית האמוניה

מודעה אמוניה מתוקן 1.1.14במהלך מבצע "צוק איתן" דרשה עמותת צלול מפיקוד העורף לרדד את מיכל האמוניה שבמפרץ חיפה ולמנוע את כניסת מכלית האמוניה למפרץ. בקשה זו באה על רקע החשש לפגיעת טיל במיכל או באונית האמוניה, שעל סיפונה עשרות טונות של אמוניה שהוא חומר רעיל וקטלני.

מיכל האמוניה של חיפה כימיקלים מכיל 12 אלף טון אמוניה. המיכל אינו ממוגן נגד נפילת טילים ומשמש סכנה לכל סביבתו. על-פי הערכות מומחים, פגיעת טיל במיכל או באוניה יגרמו למותם של 17 אלף איש ולפציעתם של אלפים. לא רק זאת. הציבור אינו יודע כיצד עליו לנהוג במקרה של פגיעת טיל ופריצת אמוניה מהמיכל.

יש לציין, כי בעקבות דרישת "צלול" ודרישת עיריית חיפה לסגור את המיכל, הודיע המשרד להגנת הסביבה, כי יפרסם מכרז להקמת מפעל ליצור אמוניה במישור רותם. על-פי הבטחת המשרד המפעל, שייתר את יבוא האמוניה ואחסנתה במפרץ חיפה, יוקם עד לראשית 2017. למרות הבטחה מפורשת זו, המכרז טרם פורסם ולכן קיים סיכוי קלוש בלבד שהבטחה זו תמומש.

הפסולת שלכם יכולה להציל את החופים

terraעמותת "צלול" מזמינה אתכם לקחת חלק בפרויקט גדול וחדשני במסגרתו אתם מוזמנים למחזר פסולת ובמקביל לממן פעילות לניקוי חופי ארצנו. הפרויקט הוא יוזמה של חברת "טרהסייקל" המתמחה במיחזור אריזות מסוגים שונים. התרומה היא לפרויקט "שקל למטר" של עמותת צלול.

איך זה עובד? (חמישה שלבים פשוטים)

שקל למטר

שלב ראשון – צרו חשבון משתמש על-ידי רישום לאתר האינטרנט של חברת טרהסייקל.

שלב שני  – בחרו את סוג פסולת שברצונכם לאסוף:  שקיות חטיפים גביעי יוגורט ומעדנים או קרטוני חלב. (בעתיד הפרויקט יורחב למוצרים נוספים – אריזות קוסמטיקה, רהיטים, מכשירי חשמל ועוד).

שלב שלישי – גייסו את בני ביתכם, את שכנכם לבניין, את חבריכם לעבודה, את בית הספר של ילדיכם, או כל ארגון אחר אליו אתם קשורים, ושכנעו אותם למחזר.

שלב רביעי – כנסו לחשבון המשתמש שלכם ובקשו מאיתנו תווית למשלוח (ללא עלות, כמובן)  הפסולת באמצעות דואר ישראל.  ארזו את הפסולת ושלחו אותה לטרהסייקל. כשהפסולת ששלחתם תתקבל במחסנים, היא תמוין וטרהסייקל תזכה את חשבונכם בנקודות טרהסייקל בתמורה לפסולת שאספתם.

שלב חמישי – את נקודות טרהסייקל שצברתם תרמו לפרויקט "שקל למטר" של עמותת צלול. אנחנו בתמורה ננקה בשמכם את חופי ארצנו. לתרומה לחצו כאן.

אין לכם חשק ליצור קבוצה משלכם או לגשת בעצמכם לסניף הדואר? אולי יש נקודת איסוף קהילתית בסביבתכם – כנסו ובדקו.

מה עושה טרהסייקל עם הפסולת שאספה?

צוות המדענים והמעצבים של טרהסייקל יוצר ממנה  מוצרים חדשים ומגניבים או שהוא ממחזר אותה למוצר המקורי.

לאתר טרהסייקל

terra p

צלול דורשת מפיקוד העורף ומהשר פרץ: רדדו את מיכל האמוניה ועצרו את הגעת מכלית האמוניה למפרץ

מודעה אמוניה מתוקן 1.1.14בעקבות האיום לנפילת טילים גם על אזור מפרץ חיפה דורשת "צלול" מפיקוד העורף, להורות לחברת חיפה כימיקלים, המתפעלת את מיכל האמוניה שבמפרץ חיפה, לרדד את כמות האמוניה שבמיכל ולאסור על כניסת מכלית האמוניה, פרינס הנדריק, למפרץ חיפה.

עוד דורשת צלול לתרגל את האוכלוסייה להתנהגות נאותה למקרה של אסון אמוניה במפרץ. לטענת "צלול", אוכלוסיית צפון הארץ אינה יודעת מה עליה לעשות במקרה אסון חומ"ס, עובדה שעלולה לחשוף אותה  לסכנות קשות.

מיכל האמוניה של חיפה כימיקלים מכיל 12 אלף טון אמוניה, גז רעיל וקטלני. פגיעת טיל במיכל, או במכלית האמוניה, יגרמו למותם של 17 אלף איש ולפציעתם של עשרות אלפים, מכאן שאין מנוס מהפחתת כמות האמוניה שבמיכל עד לתום איום נפילת הטילים.

במכתב לשר להגנת הסביבה, עמיר פרץ, טוענת "צלול", כי העימות המחודש עם חמאס מדגיש עוד יותר את הצורך לסגור את מיכל האמוניה המסוכן וכי העיכוב בלוחות הזמנים להקמת המפעל, חושפים את תושבי חיפה והצפון לסיכונים קשים.

החלטה להקים מפעל ליצור אמוניה בדרום הארץ התקבלה במרץ 2012, על ידי השר להגנת הסביבה הקודם, ח"כ גלעד ארדן, ועל-ידי שר התמ"ת לשעבר, שלום שמחון. בעקבות ההחלטה פרסמו המשרדים הזמנה להציע הצעות להקמת המפעל. להזמנה הוגשו 10 הצעות.  בתגובה הודיע המשרד להגנת הסביבה, כי יסגור את המיכל עד לסוף 2015, מועד הקמת המפעל (אחר כך המועד נדחה ל-2017 בטענה לשגיאת קולמוס). משרד התמ"ת הודיע, שעד לסוף 2012 יכריז על החברה שתקים את המפעל, ואף יביא לאישור החלטת ממשלה בנושא זה.

בספטמבר 2013, באיחור של כמעט שנה, החליטה הממשלה לקדם את הקמת המפעל "במהירות האפשרית ובכפוף לכל דין", ואף הכריזה, כי הקמת המפעל היא "פרויקט בעל חשיבות ודחיפות לאומית" שיש לקדמו ולתעדפו. באוקטובר 2013 הטילה הממשלה על המשרד להגנת הסביבה לערוך תהליכי מיון ליזמים -P.Q עד לסוף מרץ 2014, לפרסם מכרז קרקע ביוני 2014 ולבחור ביזם עד לסוף 2014.

למרבה הצער, החלו משרדי הממשלה בהליך של דחיות וגרירת רגליים, כך שהתאריך הראשון (לבחירת היזמים) נדחה לסוף מאי 2014, מבלי שנקבע מועד חדש לפרסום המכרז. משמעות הדבר היא דחיית הקמת המפעל למועד בלתי ידוע, שתגרום לדחיית סגירת המיכל במועד שנקבע.

בהנחה שתהליך הקמת המפעל אורך כ-24 חודשים, כל דחייה באחד השלבים דוחה את סגירת המיכל. אם היזם לא יבחר עד לסוף 2014, כמתוכנן, אין סיכוי להשלמת הקמת המפעל עד לתאריך שנקבע בהחלטת הממשלה.

העבודות בקרקעית הקישון חודשו לאחר שהופסקו בעקבות מעורבות "צלול" (9.7.14)

dregerהעבודות לניקוי קרקעית הקישון חודשו היום (9.7.14) לאחר שהופסקו למשך כשבועיים. הסיבה להפסקה – הן בוצעו מבלי שבידי האחראים על הפרויקט –  רשות ניקוז ונחלים קישון והמשרד להגנת הסביבה,  היה צו הרשאה להזרמה לנחל. העדרו של צו ההרשאה הופך את הפרויקט ומנהליו לעבריינים.

פרויקט שיקום קרקעית הקישון כולל חפירת הבוצה שהצטברה בקרקעית הנחל אחרי שנים רבות של הזרמת מזהמים לנחל, טיפול בבוצה והשבת המים הנסחטים מהבוצה לנחל. השבת מים אלה, שעלולים להכיל חומרים מסוכנים, ביניהם מתכות כבדות, מחייבת צו הרשאה להזרמה לנחל.

האחראים על הפרויקט אמנם ביקשו צו הרשאה מהוועדה למתן צווי הרשאה, שבאחריות רשות המים, אך מנהל רשות המים, אינג' אלכס קושניר, סירב לחתום על הצו, מאחר ולטענתו הפרויקט לא עמד במספר תנאים. למרות הצו הלא חתום, המשיכה הנהלת הפרויקט בעבודות.

לטענת עמותת צלול, המשך העבודות ללא הצו הוא עבריינות לשמה ומהלך מסוכן, שעלול להוות תקדים למזהמים אחרים, לפיו ניתן להזרים לנחלי הארץ ללא צו מאושר כחוק. במכתב למשרד להגנת הסביבה דרשה "צלול" להעביר את הדיונים בהזרמה לנחל לוועדה למתן היתרי הזרמה, שבאחריות המשרד להגנת הסביבה, שהיא ועדה סטטוטורית, שחברים בה משרדי ממשלה ונציגי ציבור. מקושניר דרשה צלול להדק את הפיקוח על העבודות ולדרוש עדכון חודשי לגבי איכות המים המוזרמים לנחל.

בתמונה: בוצת הקישון במתקן הטיפול.

boza kishon

 

צלול לשרי הממשלה: הפסיקו לריב ואשרו את חוק התלמ"ת

gloo talmatהממשלה הטילה ב-2008  על המשרד להגנת הסביבה לקדם את חוק "מוכנות ותגובה לתקריות של זיהום הים והסביבה החופית בשמן". למרות חשיבותו הרבה של חוק זה, שבמרכזו הצטיידות ואימון צוותים לטיפול במקרה של אסון נפט בים, החוק לא אושר עד היום. משמעות הדבר היא, שהמשרד להגנת הסביבה והמדינה אינם מוכנים למקרה אסון שמן בים. באם אסון כזה אכן יתרחש, הוא יגרום לנזק אדיר לסביבה הימית והחופית ולנזק אדיר לכלכלת המדינה, שתאלץ להתמודד עם תוצאות הזיהום.

הסיבה המרכזית לאי אישור הצעת החוק היא חילוקי דעות בין המשרד להגנת הסביבה לבין משרד האנרגיה והמים ומשרד הפנים. משרד האנרגיה דורש סמכויות נרחבות ואילו משרד הפנים דורש להפחית את אחריות הרשויות המקומיות לטיפול באסון. כדי לזרז את אישור הצעת החוק פנתה עמותת צלול למנכ"ל משרד ראש הממשלה, הראל לוקר בבקשה שיפעל לקידום אישור החוק בוועדת שרים לחקיקה. ממשרד המים והאנרגיה דורשת צלול להסיר את דרישתו לסמכויות נרחבות הקשורות בחוק.

לדעת "צלול", דרישות אלה נוגדות את עקרון הפרדת הרשויות, שהוא אחד המסקנות החשובות ביותר בעקבות אסון מפרץ מקסיקו ואף חותרת תחת סמכותו ואחריותו של המשרד להגנת הסביבה בעניין זה. הפרדת רשויות זו נחוצה כדי להבטיח, שהגוף המאשר את הקידוחים בים אינו הגוף המפקח עלים. לא רק זאת, דרישות משרדך יוצרות סיבוך בירוקרטי מיותר, המקשה על היזמים ועל האוכפים את החוק, פוגע באיכות האכיפה ובמהירות וביעילות התגובה במקרה של אסון שמן בים.

 דרישות משרד האנרגיה והמים:

 • כל תכניות החירום יאושרו גם על-ידי ממונה מטעם משרד האנרגיה, וזאת בנוסף לאישורן על- ידי הממונה מטעם המשרד להגנת הסביבה.
 • כל פעילות שתאושר על- ידי הממונה מטעם המשרד להגנת הסביבה, תאושר גם על ידי הממונה מטעם משרד האנרגיה.
 • תידרש הסכמת משרד האנרגיה לטיפול בתאונת שמן בים.
 • צו קידוח יינתן רק בעקבות הסכמה מראש של משרד המים והאנרגיה ולא במסגרת ועדה בינמשרדית, כמקובל.

gloo talmat

מחאה: הכי בטוח – מטפלים בגז בים

gaz bayamבראשית יוני 2014 תכריע המועצה הארצית לתכנון ולבניה בשאלת מיקום מתקני הקליטה והטיפול בגז הטבעי. בניגוד לדעת מומחים רבים ובניגוד לניסיון עולמי רב שנים, סבור משרד האנרגיה  שאת המתקנים יש להקים ביבשה. לעומתו, סבורים רבים מתושבי מישור החוף, ובראשם תושבי הישובים בסמוך להם מתוכננים המתקנים, תושבי מ.א עמק חפר, מ.א חוף הכרמל, מ.א מגידו ועמותת צלול,  שאת המתקנים יש להקים בעומק הים, מקום שהוא נכון למשק האנרגיה ובטוח לחיי התושבים.

כחלק מהמאבק הממושך תלו התושבים שלטים לאורך כבישי הארץ: כביש 6, צומת אלייקים וכביש 70 בדרישה להקים את המתקנים בעומק הים ולמנוע בכך את הסיכון הרב לחיי התושבים ולסביבה.

gaz bayam2

 

מים מזוהמים זורמים בחיפה

עמותת צלול חשפה: מים מזוהמים בכימיקלים ומתכות כבדות זורמים לברכת ניקוז פיראטית בסמוך למנהרות הכרמל ולקישון. תלונה  הוגשה למשטרה ולמשטרה הירוקה.

המים המזוהמים מוזרמים למאגר (צילום: ניצן מתן, באדיבות עמותת צלול)

דגימה שערכה צלול גילתה כמויות חריגות, של מתכות כבדות ושל כימיקלים בריכוזים גבוהים מאוד, המסכנים את בריאות הציבור ומאיימים על מי התהום. לדעת "צלול", ניתן לטפל במים המזוהמים, גם אם מדובר בתהליך מורכב. את החומרים האורגניים ניתן לפרק בתהליכים מלאכותיים שונים ואז להחזיר את המים המטופלים למי התהום. את המתכות הכבדות ניתן לסנן מהמים ולהעבירן לרמת חובב או לשימוש תעשייתי חוזר. ניתן גם למהול את המים המזוהמים כדי לדלל את ריכוז הזיהום אך זה נחשב פתרון לא מקובל.

 

 

מאגר המים המזוהם (צילום: ניצן מתן, באדיבות עמותת צלול)

מאגר המים המזוהם (צילום: ניצן מתן)

 

המים המזוהמים ממשיכים לקישון (צילום: ניצן מתן, באדיבות עמותת צלול)

 

 

 

צלול יזמה וועדת הפנים והגנת הסביבה סיירה בחופים

בעקבות הזמנת עמותת צלול, ערכה ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת סיור וישיבה בחופי תל אביב. בין הנושאים בהם דנה הוועדה- מיעוט החופים המוכרזים, המאלץ את הציבור לעבור לחופים הלא מוכרזים. עובדה הגורמת לזיהום, לאשפה ולסיכון חיים; שביתת המצילים בחופי תל אביב, המאיימת להתפשט לשאר החופים; העלות הגבוהה של השירותים בחופי הרחצה, ביניהם עלות גבוהה של חניה, דמי כניסה ומחירי מזון מופקעים; זיהום המים בשפכים ובנגר וזיהום החול כתוצאה מזרימת נגר עירוני וביוב לחופים; אשפה בחופים הלא מוכרזים, איומי הבנייה על החופים ועוד ועוד.

במהלך הישיבה הציגה צלול נייר עמדה שבו נתונים על מצבם הקשה של חופי הארץ, הסובלים מצפיפות רבה וכן רשימת הצעות לשיפור המצב. בין השאר, איסור גביית כסף בכניסה לחופים, פיקוח על הזכיינים, ניטור החול ועוד (רשימת הדרישות בהמשך). יו"ר הוועדה,

ח"כ מירי רגב, התחייבה לפנות לשר הפנים, גדעון סער, ולדרוש ממנו להוסיף חופים מוכרזים נוספים, ח"כ דב חנין דרש מהאוצר להגיע להסכמות עם המצילים ובכך למנוע את המשך השביתה בחלק מהחופים, ח"כ תמר זנדברג העלתה לדיון גם את הצורך בניהול הים, באמצעות הקמת רשות ים וחופים, נושא המקודם על-ידי עמותת צלול.

המלצות עמותת "צלול":

 1. להוסיף תחנות הצלה ולהגדיל את מספר החופים המוכרזים.
 2. להאריך את שעות הפעילות של המצילים בחודשי הקיץ עד לשעה 20:00.
 3. לבטל את ההסדר המתיר לגבות תשלום בחופים.
 4. להגביל את המחיר בחניוני החוף (פרטיים ועירוניים), כך שלא יעלו על הממוצע העירוני.
 5.  לקבוע שהחלק המשמש לעסקים לא יעלה על 30% משטח החוף.
 6.  להגביר את האכיפה גם על מחירי המזון והשתייה.
 7. להטיל קנסות על משליכי אשפה בחופים.
 8. לאפשר השכרת כסאות, מיטות ושמשמיות רק מתוך ערימה, מבלי לפזרם מראש על החוף.
 9. לקבוע מרחק מינימאלי של 15 מ' מקו-המים למעבר ולמשחק בחול. בשטח זה לא יוצבו כסאות.
 10. לנטר גם את חול הים ובמקרה של זרימת ביוב לאסור את השהייה במקום המזוהם.
 11. להגביר את מספר הבדיקות של מי הים ולהוסיף גם בדיקות כימיות לאיתור מתכות כבדות.
 12. להציע למשרד החינוך להכניס את נושא השמירה על ניקיון החופים למערכת החינוך.

מירי רגב

מירי רגב תמר ודבמירי רגב ותמר זנדברגסיור הוועדה

מסיבת תחילת עונת הרחצה 2014 – ויש גם סרטון

פתחנו את עונת הרחצה במסיבה מתגלגלת בחוף מכמורת. זה התחיל בתחרות חתירה ב"סאפ", אותה ארגן הגולש המיתולוגי עמית ענבר. בתחרות השתתפו ילדים, בני נוער, גברים ונשים, שהפגינו כישורי חתירה מרשימים. המצטיינים אף זכו במדליות. לאחר הטקס עברנו לבמה המרכזית בה נשאו דברים מנכ"ל "צלול", מאיה יעקבס, שדברה בחשיבות השמירה על הים והחופים לנו ולדורות הבאים וח"כ דב חנין, דבר על איום הבנייה על החופים, להקת מטבוחה פרוג'קט, הרקידה את הקהל עד לשקיעה.

סרטון קצר בכיכובם של עמית ענבר ושל רכזת מגני הים, סיגל בוקשטיין, הצצה קטנה.

 

שון גיטלמן וכרזה

 

חכ' מיכל רוזין

חכ' מיכל רוזין

מוש בן ארי

מוש בן ארי

גיל קופטש

גיל קופטש

 

זאב רווח

זאב רווח

 

חכ' דב חנין

חכ' דב חנין

יאיר לוטן

יאיר לוטן

 

מכמורת 1

 

הידרולוג: החול בחופי הרחצה מזוהם (אפריל 2014)

על משרד הבריאות לחייב את הרשויות לבצע בדיקות איכות מים בנקזי החופים, במיוחד אלו שנפלטים לחופי רחצה, אחת לשבוע גם בחורף, לא רק בעונת הרחצה,בארועי גשם וגם בתקופות של הפוגה בגשמים כדי לבחון האם הזיהום הוא נקודתי רגעי או רציף וכרוני ובכדי שניתן יהיה להזהיר את הציבור מפני הזיהום. כך קובע ההידרולוג שמעון צוק בעקבות בדיקה שערכה צלול במוצא הנקזים אותם דגמה צלול במהלך החורף.

למסמך המלא: חוות הדעת של ההידרולוג שמעון צוק